Chwilio ffurf

Maki 2

Jisesimamo we ebili libo we ilime dowa liye.

(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)

1Yu makoya Jisesi maya aku Kapaniyamu ebatoka maya woko numuku ne liki laboya elikadanaki, 2wavu-liki wewena nisiki numudalau mini waitikadanaki, atetokiya hiki li-liki minayoko monoka lo biye. 3Sa-noiyoko, we loweki lowekisiya ebili libo wemidana maya mokolo lolo iki ilimi molikiki liki niseyoko, wavu-liki wewenasiya demesalo moliki nise. 4Sakiya nisebo maya wewenasiya waitikayoko, Jisesida amaitoka nisamitabo nesa lekaiyoko, aya wemidana maya yauha moliki liki numupito maya yowe. Sakiya ilimi-liki yowikiki opida maya Jisesida madonalo wehe liki kawasiki aya we maya mokololoma nala jikiki hulitayoko, Jisesida amaito maya limiye. 5Sa-iyokoya, Jisesimamoya elewole iki elebolawa maya elekoko aya wemidanama ipanelika, lihimakaya alo le huloetokoe, loko liye.

6Loko liyoko, monoka monawa api-napi ikaka we ayalo minabosiya dukadunuya nenahamu lihelae liki data etipa kiki sa-liki ele: 7Wewena mako ekahimamoya lihimate le huloletatibo ne. Omai makokolimoya lihima le hulokaka noiboma nenako, emoya upala leko yoweko Omaimidana asetakolo noliboya etamiye. 8Sakiya data nieleyoko, Jisesimamo aha ukadunu elekoko edimo yamidana aya nenaha iyoko niele. 9Wewena makolimoya lihimaka le hulikoe loko letiboya suwa nehe wati ga nehe yawaya ekahimamo mudaone. Sa-oneboya, suwa lobo monawaya elikatae loko mokoloka maya ohekoko wo loko enemane oko lo mamekolaiye. 10Sa-oneboya, okulumauti we uti nemoya lihimatipo le hulokaka yowanu litubo elewoleyaki neimonetoka ne, loko lo bekadanaki yamidana monawa mudatae loko we ebilimidana sa-loko lo miye: 11Nemokaho lobotoya sinokoko mokolokama ohekoko anu moloko wo. 12Loko liyoko, enemane oko muki wewenasida domuda lelei maya mokololama ohekoko wokaiyoko, aya wewena maya otopa adanaki Omaimidana epoka liki yamidana nesaya mudamudawo ada nesaya soto piyoko mudakune, liki lae.

Liwaeda ju lo miye.

(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)

13Jisesimamoya aku lemeko nohuda ilikaloka maya wavu-liki wewena nisiki li esa ikayoko, monoka lo beko ne. 14Sa-loko yaloti nowidanaki maya, Alapasida ipala Liwae maya ehada takisi likaka numuku neyoko mudako-elokoko nemeke moloko niso liye. Loko liyoko, Liwae maya sinokoko Jisesiki magoina waiye.

15Sa-iyoko, Liwaeda numudalau maya takisi ehada likaka we ito maloka lahelamibo nesa lolo ikaka niabo wewena minae liki data kikaka abo wewenaki magoina miniki nodenesa nabo ne. Mukiya Jisesida emesalo moliki wabo wewena minabo ne. 16Sa-inayoko, Jisesiya takisi ehada likaka abo weki ito lahelamibo nesa lolo ikaka we minae liki data kikaka abo wewena malokaki magoina nodenesa ninayoko, Palasisi wewenasida monoka monawa api-napi ibitikaka wesiya mudaidikadanaki, Jisesida oluholale yuhasida sa-liki li be: I'i, emoya takisi likaka weki lahelamibo nesa lolo ikaka wewena malokaki nodenesa nenaha iyoko nonaiye. 17Sa-liki layoko, Jisesimamoya elekadanaki koha moloko ga mako sa-loko lo biye: Edimoya saina jelamiki aha minabolasiya lusa wemuya ju lamae, saina delaibo wewenasigoya lusa wemu ju likaka niae. Nemoya wehe lominune liki likaka niabo wewenasidaya dilipe lalo etuwe loko lemamoe. Lihimanipoki wewenasidaya dilipe lalo etuwe loko lemobo maya ne, loko liye.

Nodenesa mosikakakumuya loka itae.

(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)

18Jonida unala ipapala yuhaki Palasisi wewenaki monokamuye liki nodenesa mosikaka ae. Sa-niayoko, maloka wewenasiya wiki Jisesitoka loka iki maya Palasisi wewenaki ito Jonida unala ipapalale yuhakiya nodenesa monokamuye liki mosikaka niaboya, emoya unaka ipakale yuhaya mosamae. Nenaha iyokoe. 19Sa-liki layoko, Jisesimamo koha moloko ga sa-loko lo biye: Mena huki molabo oluhoya iwelaleki magoina minatabo yulakaya emokumuye liki miluma eliki nodenesa mositabo nehe. Sakoya minamiye, aya mena hukatabo yulakaya magoina miniki nodenesa mosamikilae. 20Mena ada iki mitabo wemidana iwelalesida dadeuti hipo itabo onawa maya alili etibo yupekamagoya milumala eliki nodenesa mosikilae. Yamidana makoko aweyaha iki unanele ipanele yuhasiya alikaya nemokumuya miluma eliki mosikilanako, olotiya mosamikilae.

21Ito lawo-lawo ohotama no jiki li lasola amabo lawo-lawo maya hukiki li aseha lawolawolo moliki oto itabo nesa minamiye. Oto ikiki nokalawe jikadeko ohatama lawolawolimoya isulupa jekoko aseha lawolawoloti hikalekadeko lawolawoya golotokatiye. 22Ito waeni no ohotama etehu alakala noiyoko aseha nogodau jitabo nesa minamiye. Waeni noyamo nogoda jeko potokoko waeni no hutili okadeko, aya nogoda maya nosamokatiye. Waeni no etehu alakala noiboya nogoda asehawau maya jamiki ohatamaugoya jikaka niae. Loko liboya asehawa weuteki ito ohatama weutekiya le makokoto molametudawo nenako, unala ipalale yuhasi ohatama weunipogo iki moliki itabo ne loko koha moloko gauti liye.

Jisesida wewenalale yuhasiya holi onawauma kile letiki nimi wae.

(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)

23+ Holi onawa makomauya Jisesima unala ipapalakiya kile mijaku nimoneyoko, unala ipalalesiya nodekumu delaiyoko, kile maya ulutiki ulawa maya heketiki nimi wae. 24Sa-inayoko, Palasisi wewenahenasiya mudaikiki Jisesida maya sa-liki li me: Mudao, lemo holi onawateuma samudawo nesa liki unaka ipapakale yuhamasiya yowanu nileboya lahelamibo nesa lolo niae. 25+ Liki layoko, Jisesimamoya donoto leko sa-loko lo biye: Hapa yeikalaya uliki we napa Dewitima wewenalale yuhakiya monoka numuku maya yowiki saina mako lolo abo ne, liki luhuwa jebo nesa maya lepi-minaboya, monawaya elamiki nilahe. 26+ Dewiti maya Omaimidana numudalau yowiyoko, Omaitoka jokila he mekaka we napa Apiyatalayamo Omaimidana omudalalo molabo beleti maya miyoko, Dewitiki magoina minabo wewenamakiya ona moliki naboma ne. Sakoya aya beletiya aha wewenasiya namitae, Omaitoka jokila hi mikaka wesigo natae liki elewole iki li huki-minabo maya neboya, monokamidana li huki-minabo gahenasiya wewenasida dilipitibo anu li opa itabo nesa minamiye. 27Loko lokadanakiya, kolo meko sa-loko lo biye: Holi onawamuye loko Omailimoya wewena lolo amibo ne. Holi onawaya wewenamuye loko soto pene. 28Sa-oneyo, okulumauti we uti nemoya holi aholaya minonako, unanele yuhasiya holi onawauya lolo itabo nesaya nemo nesanego ne, loko liye.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index