Chwilio ffurf

मत्ती 25:8

8ती पेला रिक्‍पा मेतुपतिवी रिक्‍पा वोतुपतिवाला ‘ख्‍यिरा नुम ति ङ्‍यिराङला च्‍येयी नङ्‍नी, च्‍यिलासिसिन ङ्‍यिरा दिप्‍ली याङ शेप छाल्‍सुङ।’ सिनी सिक्‍यासुङ।