Chwilio ffurf

Rom 6:22

22Kʋ daarɩ lele kʋntʋ Wɛ vrɩ abam lwarɩm gambɛɛm wʋnɩ, yɩ á laan yɩ DƖ gambɛ-sonnu mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ á jɩgɩ nyɔɔrɩ dɩ á na ŋwɩ dɩ wʋ-poŋo tɩn, yɩ kʋ kweelim je nɩ á wʋ́ na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index