Chwilio ffurf

Mark 9:24

24Baki nginduyi nanda nijanganjinyi, baki kudanyu yanyba nyuli nangangi Jisuskanyi, “Bijal ngayu kuyungka nganyi jangkurr. Ngala nganinjikiyi kandimba, baki jangayu mili kuyu nganyi jangkurr kudanyu barri.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index