Chwilio ffurf

John 8:19

19Ngajaka yali Jisus, “Wanjawa nganyi Buwakanya. Wanyi nyulu.” Barriwa. Jananganjayi Jisuswanyi, “Miku narrimi jingkijba ngaki Buwakanya, baki miku nganarrimi jingkijba. Jaliyi nganarri jingkijba, baki jingkijba janarri ngaki Buwakanya marda. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index