Chwilio ffurf

Acts 17:22

22Kudukudu yali jungku nanaba kulawirana Yariyubakus. Baki karrinjayi Bul waluwa yalundu. Yanyba nyuli yalungi nayi, “Narri. Mankukiyi ngaki jangkurr, narri jala jungku Yadin. Jingkijba ngayu narrinya, mankumanku narringka kudanyu kajanyi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index