Chwilio ffurf

ÇÖLDE SAYIM 10

Gümüş Borazanlar

1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“Dövme gümüşten iki borazan yapacaksın; bunları topluluğu çağırmak ve halkın yola çıkması için kullanacaksın. 3İki borazan birden çalınınca, bütün topluluk senin yanında, Buluşma Çadırı'nın girişi önünde toplanacak. 4Yalnız biri çalınırsa, önderler, İsrail'in oymak başları senin yanında toplanacak. 5Borazan kısa çalınınca, doğuda konaklayanlar yola çıkacak. 6İkinci kez kısa çalınınca da güneyde konaklayanlar yola çıkacak. Borazanın kısa çalınması oymakların yola çıkması için bir işarettir. 7Topluluğu toplamak için de borazan çaldırt, ama kısa olmasın.

8“Borazanları kâhin olan Harunoğulları çalacak. Borazan çalınması sizler ve gelecek kuşaklar için kalıcı bir kural olacak. 9Sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda, borazan çalın. O zaman Tanrınız RAB sizi anımsayacak, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak. 10Sevinçli olduğunuz günler –kutladığınız bayramlar ve Yeni Ay Törenleri'nde– yakmalık sunular ve esenlik kurbanları üzerine borazan çalacaksınız. Böylelikle Tanrınız'ın önünde anımsanmış olacaksınız. Ben Tanrınız RAB'bim.”

İsrailliler Sina'dan Ayrılıyor

11İkinci yılın ikinci ayının yirminci günü bulut Levha Sandığı'nın bulunduğu konutun üzerinden kalktı. 12İsrailliler de Sina Çölü'nden göç etmeye başladılar. Bulut Paran Çölü'nde durdu. 13Bu, RAB'bin Musa aracılığıyla verdiği buyruk uyarınca ilk göç edişleriydi.

14Önce Yahuda sancağı bölükleriyle yola çıktı. Yahuda bölüğüne Amminadav oğlu Nahşon komuta ediyordu. 15İssakar oymağının bölüğüne Suar oğlu Netanel, 16Zevulun oymağının bölüğüne de Helon oğlu Eliav komuta ediyordu. 17Konut yere indirilince, onu taşıyan Gerşonoğulları'yla Merarioğulları yola koyuldular.

18Sonra Ruben sancağı bölükleriyle yola çıktı. Ruben bölüğüne Şedeur oğlu Elisur komuta ediyordu. 19Şimon oymağının bölüğüne Surişadday oğlu Şelumiel, 20Gad oymağının bölüğüne de Deuel oğlu Elyasaf komuta ediyordu. 21Kehatlılar kutsal eşyaları taşıyarak yola koyuldular. Bunlar varmadan konut kurulmuş olurdu.

22Efrayim sancağı bölükleriyle yola çıktı. Efrayim bölüğüne Ammihut oğlu Elişama komuta ediyordu. 23Manaşşe oymağının bölüğüne Pedahsur oğlu Gamliel, 24Benyamin oymağının bölüğüne de Gidoni oğlu Avidan komuta ediyordu.

25En sonunda Dan sancağı ordunun artçı kolu olan bölükleriyle yola çıktı. Dan bölüğüne Ammişadday oğlu Ahiezer komuta ediyordu. 26Aşer oymağının bölüğüne Okran oğlu Pagiel, 27Naftali oymağının bölüğüne de Enan oğlu Ahira komuta ediyordu. 28Yola koyulduklarında İsrailli bölüklerin yürüyüş düzeni böyleydi.

29Musa, kayınbabası Midyanlı Reuel oğlu Hovav'a, “RAB'bin, ‘Size vereceğim’ dediği yere gidiyoruz” dedi, “Bizimle gel, sana iyi davranırız. Çünkü RAB İsrail'e iyilik edeceğine söz verdi.”

30Hovav, “Gelmem” diye yanıtladı, “Ülkeme, akrabalarımın yanına döneceğim.”

31Musa, “Lütfen bizi bırakma” diye üsteledi, “Çünkü çölde konaklayacağımız yerleri sen biliyorsun. Sen bize göz olabilirsin. 32Bizimle gelirsen, RAB'bin yapacağı bütün iyilikleri seninle paylaşırız.”

33RAB'bin Dağı'ndan ayrılıp üç günlük yol aldılar. Konaklayacakları yeri bulmaları için RAB'bin Antlaşma Sandığı üç gün boyunca önleri sıra gitti. 34Konakladıkları yerden ayrıldıklarında da RAB'bin bulutu gündüzün onların üzerinde duruyordu.

35- Sandık yola çıkınca Musa,

“Ya RAB, kalk!

Düşmanların dağılsın,

Senden nefret edenler önünden kaçsın!” diyordu.

36Sandık konaklayınca da,

“Ya RAB, binlerce, on binlerce İsrailli'ye dön!” diyordu.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index