Chwilio ffurf

لوقا 20

20‏-نجی باب

عیسانینگ ایختییاری

مَتّیٰ 21‏:23‏-27؛ مَرقُس 11‏:27‏-33

1بیر گون عیسی عیباداتخانانینگ حایاطیندا خالقا اُورِدیپ، خوش خاباری واغیظ اِدیَرکَه، یُلباشچی کاهینلار، دین عُلَمالار و یاشولیلار اُنونگ یانینا گِلدیلِر.‏ 2اُلار عیسی:‏ ‏«‏هانی، بیزه آیت، سِن بو زاتلاری هایسی ایختییار بیلِن اِدیَرسینگ؟ بو ایختییاری سانگا کیم بِردی؟»‏ دییدیلِر.‏ 3عیسی هِم:‏ ‏«‏مِن هِم سیزه بیر سُراق بِرجِک.‏ مانگا آیدینگ، 4یحیی تَعمید بِرمِک اوچین ایختییارینی نیرِدِن آلدی؟ آسماندانمی یا-دا اینساندان؟»‏ دیییپ سُرادی.‏ 5اُلار هِم اُزآرا ماصلاحاتلاشماغا باشلادیلار:‏ ‏«‏اِگِر آسماندان دییسِک، اُل بیزه:‏ ‏”‏اُندا نَمه اوچین اُنگا ایمان گِتیرمِدینگیز؟“‏ دییِر.‏ 6اِگِر-ده اینساندان دییسِک، هِمّه خالق بیزی داشلار، سِبَبی خالق یحیانینگ پیغامباردیغینا اینانیار.‏»‏ 7شِیله‌لیکده، اُلار:‏ ‏«‏بیز اُنونگ نیرِدِندیگینی بیلِمزُق»‏ دیییپ جُغاپ بِردیلِر.‏ 8عیسی-دا اُلارا:‏ ‏«‏مِن هِم سیزه بو زاتلاری هایسی ایختییار بیلِن اِدیَنیمی آیتجاق دَل»‏ دییدی.‏

اوزومچیلیک و باغبانلار میثالی

مَتّیٰ 21‏:33‏-46؛ مَرقُس 12‏:1‏-12

9سُنگرا عیسی خالقا شو میثالی گورّونگ بِرمَگه باشلادی:‏ ‏«‏بیر آدام اوزوم اِکیپ، اوزومچیلیگینی باغبانلارا کیرایاسینا بِریپ، اُزی اوزاق واقتلیق باشغا یوردا گیدیَر.‏ 10حاصیل واقتی گِلِنده، اوزومینگ میوه‌سیندِن آلیپ گِلمِک اوچین، اُل بیر خیدماتکَرینی باغبانلارینگ یانینا ایبِریَر.‏ اِمّا باغبانلار اُنی یِنچیپ، بُش کُووپ گُیبِریَرلِر.‏ 11اُل باشغا بیر خیدماتکَرینی ایبِریَر، باغبانلار اُنی-دا یِنچیپ، ماسغارا اِدیپ، بُش کُووپ گُیبِریَرلِر.‏ 12اُل اوچونجی خیدماتکَرینی-ده ایبِریَر.‏ اُلار اُنی هِم یارالاپ، کُووپ گُیبِریَرلِر.‏ 13آخیر اوزومچیلیگینگ اِیه‌سی:‏ ‏”‏مِن نَمه اِتمِلی؟ گِل، اُز عزیز اُغلومی ایبِرِیین، بِلکی، اُنی سیلارلار دیییپ“‏ فیکر اِدیَر.‏ 14باغبانلار بُلسا اُنی گُرِنلِریندِن، اُزآرا ماصلاحاتلاشیپ:‏ ‏”‏اینه، بو میراثدار.‏ گِلینگ شونی اُلدورِلینگ، میراث بیزه قالار“‏ دیییشیَرلِر.‏ 15شِیله‌لیکده، اُنی اوزومچیلیکدِن چیقاریپ اُلدوریَرلِر.‏ ایندی اوزومچیلیگینگ اِیه‌سی بولارا نَمه اِدِر؟ 16اُل گِلیپ، بو باغبانلاری اُلدورِر و اوزومچیلیگی بُلسا باشغالارا بِرِر.‏»‏ خالق مونی اِشیدیپ:‏ ‏«‏خودای اِدمِسین!‏»‏ دییدی.‏ 17- عیسی اُلارا باقیپ:‏ ‏«‏اُندا ‏”‏بِنّالارینگ رِت اِدِن داشی، اُل بورچ داشی بُلدی“‏ دییِن یازغینینگ مَعنیسی نَمه؟ 18- کیم بو داشینگ اوستونه ییقیلسا، بُلِک-بُلِک بُلار.‏ اِگِر بو داش بیرینینگ اوستونه قاچسا، اُنی مینجیرادار»‏ دییدی.‏ 19دین عُلَمالار بیلِن یُلباشچی کاهینلار اُنی شُل واقتینگ اُزونده توتماغینگ یُلونی آغتاردیلار، سِبَبی اُنونگ بو میثالی اُزلِرینه قاقدیریپ آیدانینی بیلدیلِر.‏ اِمّا اُلار خالقدان قُرقیاردیلار.‏

ایمپِراطُرینگقی — ایمپِراطُرا

مَتّیٰ 22‏:15‏-22؛ مَرقُس 12‏:13‏-17

20عیسانی گُز آشاغینا آلیپ، اُنی توتماق اوچین، بیرنَچه جاسوس اُنونگ ایزینا سالدیلار.‏ اُلار عیسانی کِپده توتوپ، اُنی حاکیمینگ حُکومینه و ایختییارینا تابشیرماق ماقصاتلاری باردی.‏ 21شِیله‌لیکده، اُلار اُنگا:‏ ‏«‏اُستاد!‏ بیز سِنینگ دُغری زادی اُورِدیَندیگینگی، آداملارینگ دِرِجه‌سینه باقمان، خودایینگ یُلونی حاقیقات بیلِن اُورِدیَندیگینگی بیلیَریس.‏ 22بیزینگ ایمپِراطُرا مالییات بِرمِگیمیز دُغرومی یا-دا دُغری دَل؟»‏ دیییپ سُرادیلار.‏ 23عیسی اُلارینگ حیله‌سینه دوشونیپ:‏ 24‏«‏مانگا بیر سِکّه گُرکِزینگ.‏ بو سِکّه‌دَکی شِکیل بیلِن یازغی کیمینگکی؟»‏ دییدی.‏ اُلار:‏ ‏«‏ایمپِراطُرینگقی»‏ دیییپ جُغاپ بِردیلِر.‏ 25اُل:‏ ‏«‏اُندا ایمپِراطُرینگقینی — ایمپِراطُرا، خودایینگقینی خودایا بِرینگ»‏ دییدی.‏ 26اُلار خالقینگ یانیندا اُنی سُزونده توتوپ بیلمَن، بِرِن جُغابینا حایران قالیپ، سِسلِرینی چیقارمادیلار.‏

دیریلیش بارادا سُراق

مَتّیٰ 22‏:23‏-33؛ مَرقُس 12‏:18‏-27

27اُلومدِن سُنگ دیرِلیشینگ یُقدوغینی آیدیان صادّوقی‌لِرینگ کَبیری عیسانینگ یانینا گِلیپ، اُنگا شِیله سُراق بِردیلِر:‏ 28- ‏«‏اُستاد!‏ موسی بیزه شِیله آیدیپدیر:‏ اِگِر ایکی دُغانینگ بیری اُلسه، ایزیندا آیالی دول قالیپ، اُلارینگ اُغلانلاری هِم یُق بُلسا، بِیلِکی دُغانی اُنونگ آیالینا اُیلِنیپ، اُلِن دُغانینینگ نِسلینی دُوام اِتدیرسین.‏ 29یِدی دُغان باردی.‏ بیرینجیسی بیر آیال آلیپ، اُغلان گُرمَن دونیَه‌دِن گِچتی.‏ 30ایکینجیسی بیلِن 31اوچونجیسی هِم شُل آیالی آلدی.‏ شِیدیپ، یِدیسی هِم شُل آیالا اُیلِنیپ، ایزلاریندا اُغلان قالدیرمان اُلدولِر.‏ 32آخیرسُنگی آیال هِم اُلدی.‏ 33ایندی قیامات گونی اُلار اُلومدِن دیرِلِنلِرینده، بو آیال اُلارینگ هایسیسینینگ آیالی بُلار؟ چونکی اُلارینگ یِدیسی هِم اُنگا اُیلِنیپدی.‏»‏

34عیسی اُلارا شِیله جُغاپ بِردی:‏ ‏«‏بو زامانینگ آداملاری اُیلِنیَندیر، گِلین بُلیاندیر.‏ 35اِمّا گِلجِک زامانا و اُلومدِن دیرِلیشه یِتمَگه میناسیپ گُرلِنلِر نه اُیلِنِر، نه-ده نیکاح اِدِر.‏ 36آصلا اُلمِزلِر، سِبَبی اُلار پِریشده‌لِر یالیدیر.‏ اُلار قیاماتینگ فِرزِنتلِریدیگی اوچین خودایینگ فِرزِنتلِریدیر.‏ 37- موسی-دا اُلولِرینگ دیرِلیَندیگینی تاصدیقلاپ، یانیان یانداق باراداقی بُلومده تانگرینی ‏”‏ابراهیمینگ، اسحاقینگ و یعقوبینگ خودایی“‏ دیییپ آدلاندیریار.‏ 38اُل اُلولِرینگ دَل-ده، دیریلِرینگ خوداییدیر، سِبَبی اُنونگ اوچین هِمّه‌لِر دیریدیر.‏»‏ 39دین عُلَمالارینگ کَبیری:‏ ‏«‏اُستاد، قاوی آیتدینگ!‏»‏ دییدیلِر.‏ 40اُنگا قایتادان سُراق بِرمَگه هیچ کیم یورِک اِتمِدی.‏

مسیح کیمینگ اُغلی؟

مَتّیٰ 22‏:41‏—23‏:36؛ مَرقُس 12‏:35‏-40

41سُنگرا عیسی اُلارا:‏ ‏«‏نَمه اوچین مسیحه داوودینگ اُغلی دیییَرلِر؟ 42- داوودینگ اُزی زِبور کیتابیندا شِیله دیییَر:‏

‏”‏خودای مِنینگ تانگریما شِیله آیتدی:‏

43دوشمانلارینگی آیاغینگ آشاغینا سالیانچام، مِنینگ ساغیمدا اُتور.‏“‏

44داوود مسیحه تانگری دیییَر.‏ سُنگرا مسیح نَهیلی داوودینگ اُغلی بُلیار؟»‏ دییدی.‏

45هِمّه خالق اُنگا قولاق آسیپ اُتیرقا، عیسی شَگیرتلِرینه:‏ 46‏«‏دین عُلَمالاردان خاباردار بُلونگ!‏ اُلار اوزین دُن گِییپ گِزمِگی، بازارلاردا اُزلِرینه سالام بِریلمِگینی، کِنیسه‌لِرده قاوی جایلاری و ضیافاتلاردا یُقارینی حالایاندیرلار.‏ 47اُلار دول آیالّارینگ اُیلِرینی طالاب، گُز اوچین اوزین-اوزین دُغالار اُقیان بُلیاندیرلار.‏ شِیله آداملار اینگ آغیر جِزا سِزِوار بُلارلار»‏ دییدی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index