Chwilio ffurf

Room 6

Ea To Mët Vaꞌpeh Me Voh E Ieesuꞌ

1Ivëh, ka se poꞌ soe ataeah? Eöm koman kës nem pan, ea se nonok vaveos avoeꞌ nö e no pa ma taateꞌ hat, suk e Sosoenën se ururuan avoeꞌ nö e non pea, ha? Ahik rakah! 2Ea to teꞌ va no manih pa nap mët, ivëh, ka hikta se teꞌ hah no paan o kikis va pa taateꞌ hat. 3Eöm anoe kës voh em pa ö na to vatös me voh e Ieesuꞌ Kristo manih pa ö nee to pupui a ra? Ka tah pamëh to vataare non a ö na to vatös me eah pa mët peꞌ. 4Manih pa taateꞌ pupui na to vatös me voh ee pa mët pe Ieesuꞌ Kristo, ke Sosoenën pe vaꞌpeh me voh en pea manih po vapeepe. Manih po kikis koman pe Tamön neꞌ to kunkuin taneꞌ hah e Ieesuꞌ Kristo manih pa mët. Ivëh, ka se pët kon ee po toꞌtoꞌ voon, marën a ö na se teꞌ me no a taateꞌ pe Ieesuꞌ.

5Ea to nat e no pa ö na to vatös me voh ee pe Ieesuꞌ, para mët va ee manih pa ö neꞌ to mët vavoh. Ivëh, keꞌ teꞌ akuk va kov e non manih pan, ea se pët sun vaꞌpeh hah me ee peꞌ, vamanih pa ö neꞌ to nok vavoh. 6Ea to nat e no, pa taateꞌ hat vamoaan pea to mët vaꞌpeh me voh en pe Ieesuꞌ Kristo manih pa kuruse. Marën o kikis va pa taateꞌ hat pamëh, to kiu non sih manih pa sioniira se hik. Ivëh, ka hikta onöt no a tavus hah a nap kiu pa taateꞌ hat pamëh. 7Suk a teꞌ vëh to mët voh en, eꞌ to hikta onöt non a teꞌ hah paan o kikis va pa taateꞌ hat.

8Ea to nat e no, pea se keh mët vaꞌpeh me e Ieesuꞌ Kristo, ivëh, ka vaman rakah e no pea se pët teꞌ toꞌtoꞌ me e no peꞌ kuru, me amot. 9Suk ea to nat e no pe Ieesuꞌ Kristo to sun taneꞌ hah voh en maꞌ pa nap mët, pareꞌ hikta antoen non a mët hah. Ko kikis va pa mët to hikta antoen non a vöknah hah poan. 10Oman, e Ieesuꞌ to mët voh pa pah tëëm ro, marën a vöknah o kikis va pa taateꞌ hat, ivëhkëk, kuru neꞌ to kon en po toꞌtoꞌ voon. Manih po toꞌtoꞌ voon pamëh, neꞌ to teꞌ vaꞌpeh me e non pe Sosoenën, pareꞌ kë non a ëhnaneah. 11Eꞌ to teꞌ akuk me va kov e non manih pan, eöm me se inan vamanih, eöm me to mët këh voh em po kikis va pa taateꞌ hat. Paröm teꞌ toꞌtoꞌ koe ke nem manih pe Ieesuꞌ Kristo, köm vatös me eah marën a kë a ëhnan e Sosoenën.

12Ivëh, köm se nat nem vaonöt a taateꞌ hat, keꞌ matop non a ma sionineöm. Peꞌ o sionin pamëh se mët en, ivëhkëk, o apen to hikta se mët non. Eöm se keh vaonöt va in eah nën, eöm se pënton em po iu hat pa taateꞌ pamëh. 13Koe a heꞌ ta pah ö manih pa sionineöm manih pa taateꞌ hat, marën a nok a ma taateꞌ to hikta teꞌ totoopin ne. Eöm se keh heꞌ rakah ëm manih pe Sosoenën, eöm se teꞌ va e nem manih pa napan varih to mët voh, pare sun taneꞌ hah po vapeepe. Paröm koe ke Sosoenën matop non a ma ö kurus va pa sionineöm, köm se vatet poꞌ a ma taateꞌ totoopin. 14A taateꞌ hat to hikta se teꞌ hah non e sunön peöm, suk ataeah, kuru nöm to hikta teꞌ hah nem paan o matop va po Vavaasis pe Mosës. Ahik, eöm to teꞌ nem paan o matop va po ururuan vih pe Sosoenën.

Ea To Teꞌ Va No Manih O Teꞌ Kiu Pa Taateꞌ Totoopin

15Ivëh, ke eöm koman kës nem pan, ea se nonok e no pa ma taateꞌ hat, suk ea to teꞌ e no paan o matop va po ururuan vih pe Sosoenën? Ahik. Ea se nat no nonok va no nën, suk ataeah, ea to hikta teꞌ hah no paan o matop va po Vavaasis pe Mosës. 16Oman rakah! Eöm se keh heꞌ ëm vamanih pa teꞌ kikiu akuk manih pa meh teꞌ, eöm se vavatet nem a soe peꞌ. Eöm se tavus vaman em o teꞌ kikiu akuk pa teꞌ pamëh. Ka teꞌ pamëh nöm to ta nem eah, eꞌ e susun peöm. Ivëh, köm se nat nem vavatet nem a taateꞌ hat. Peꞌ a taateꞌ hat pamëh se nok a neöm, köm mët, ko nö ke em pe Sosoenën. Keꞌ eöm se vatet a taateꞌ mamanat. Ka taateꞌ pamëh se me en peöm manih pa matan e Sosoenën, ke Sosoenën pokaꞌ en peöm o teꞌ va pa taateꞌ totoopin. 17Moaan voh nöm to teꞌ nem o teꞌ kikiu akuk pa taateꞌ hat. Ka taateꞌ hat pamëh to matop e non peöm. Ivëhkëk, eꞌ to vih rakah non manih pe Sosoenën, peöm to vavatet rakah me nem o vaman, pataeah no teꞌ teꞌteꞌ soe pe Sosoenën to vavaasis voh a neöm. Ko vavaasis pamëh to matop e non peöm. 18Moaan voh nöm to teꞌ va e nem manih pa teꞌ kikiu akuk manih pa taateꞌ hat. Ivëhkëk, kuru nöm to teꞌ va e nem manih po teꞌ kikiu akuk va pa taateꞌ totoopin.

19Eöꞌ to nok a soe vapipinoꞌ vaꞌih, suk ataeah, a soe va pa ö nöm to heꞌ a ma pah ö va pa ma sionineöm vamanih po teꞌ kikiu akuk, pa taateꞌ kukusan, me a taateꞌ vatösoe, me a taateꞌ hat, a ma taateꞌ poë varih to pepeo avoeꞌ nö e ne. Kën kea, a ma tah poë varih to hivaꞌ e non pa maaka a pusuneah. Ivëhkëk kuru vaꞌih, nöꞌ to iu noꞌ pan, eöm se heꞌ a ma pah ö va pa ma sionineöm, kee kiu akuk ne manih pa taateꞌ totoopin, köm sih tavus poꞌ a napan koman pe Sosoenën, paröm tavus em o teꞌ varih to vavatet ne a taateꞌ vivihan. 20Eöm se nok a tah pamëh, suk eöm voh o teꞌ kikiu akuk va pa taateꞌ hat. Eöm to taihan këh voh em pa taateꞌ totoopin pa ö nöm to teꞌ nem o teꞌ kikiu akuk pa taateꞌ hat.

21A ma vih taneah nöm to kon voh pa tëëm nöm to teꞌ voh nem a nap kikiu akuk va pa taateꞌ hat? A ma tah nöm to kon voh ivarih, ee a ma tah varih to vavapoet a no neöm kuru, me a ö nee to heꞌ mët voh ee peöm. 22Ivëhkëk kuru vaꞌih, nöm to taihan këh em maꞌ pa taateꞌ hat. Paröm tavus em a nap kiu akuk pe Sosoenën. Ivëh, ko voaꞌ vih i neꞌ ivaꞌih, eöm to tavus em o teꞌ varih to vavatet nem a taateꞌ vivihan, kokon em po toꞌtoꞌ tamoaan. 23Ivëh, ka vahik in a ma soe peöꞌ to soe va non manih pan, o voen va pa taateꞌ hat ivëh, a mët. Ivëhkëk, o heꞌ ne Sosoenën to heꞌ akuk ivëh, o toꞌtoꞌ tamoaan na to kon manih pe Sunön pea, Ieesuꞌ Kristo.