Chwilio ffurf

Nomipā 2:17

17¶ Pea ʻe toki ʻalu atu ʻae fale fehikitaki ʻoe kakai, fakataha mo e ʻapitanga ʻoe kau Livai ʻi he lotolotonga ʻoe kau tau: ʻo hangē pe ko ʻenau nofo, ʻe pehē pe ʻi heʻenau fononga atu, ko e tangata taki taha ʻe ʻi hono potu ʻi honau fakaʻilonga.