Chwilio ffurf

ʻEkisotosi 28:11

11Te ke tongitongi ʻae ngaahi hingoa ʻoe fānau ʻa ʻIsileli ʻi he ongo maka, ʻaki ʻae ngāue ʻae tufunga tongi maka, pea hangē ko e tongitongi ʻoe mama; te ke ngaohi ia ke maʻu ʻi he ʻaiʻanga koula.