Chwilio ffurf

อพยพ 30

แท่น​เผา​เครื่อง‍หอม

(อพย.37:25-28)

1“เจ้า​จง​สร้าง​แท่น‍บูชา​สำหรับ​เผา​เครื่อง‍หอม จง​ทำ​แท่น​นั้น​ด้วย​ไม้​กระ‌ถิน‍เทศ 2ให้​ยาว 45 เซนติ‌เมตร กว้าง 45 เซนติ‌เมตร เป็น​รูป​สี่‍เหลี่ยม‍จัตุ‌รัส และ​สูง 90 เซนติ‌เมตร เชิง‍งอน​ที่​มุม​แท่น​นั้น​ให้​เป็น​ไม้​ชิ้น​เดียว​กับ​แท่น 3และ​จง​หุ้ม​แท่น​ด้วย​ทอง‍คำ​บริ‌สุทธิ์ ทั้ง​ด้าน‍บน​และ​ด้าน‍ข้าง​ทุก​ด้าน และ​เชิง‍งอน​ด้วย และ​จง​ทำ​ขอบ​ด้วย​ทอง‍คำ​ล้อม‍รอบ​แท่น 4จง​ทำ​ห่วง​ทอง‍คำ​สอง​ห่วง ติด​ใต้​ขอบ​ด้าน​ละ​ห่วง​ตรง‍ข้าม‍กัน ห่วง​นั้น​สำหรับ​ใส่​ไม้‍คาน‍หาม 5ไม้‍คาน‍หาม​นั้น​จง​ทำ​ด้วย​ไม้​กระ‌ถิน‍เทศ​หุ้ม​ด้วย​ทอง‍คำ 6จง​ตั้ง​แท่น​นั้น​ไว้​นอก‍ม่าน ซึ่ง​อยู่​ใกล้​หีบ‍แห่ง‍สักขี‍พยาน​ข้าง‍หน้า​พระ‍ที่‍นั่ง‍กรุณา ซึ่ง​อยู่​เหนือ​หีบ‍แห่ง‍สักขี‍พยาน ที่​ที่​เรา​จะ​พบ​กับ​เจ้า 7จง​ให้​อา‌โรน​เผา​เครื่อง‍หอม​บน​แท่น​นั้น ทุกๆ เช้า​เมื่อ​เขา​ดู‍แล​ตะ‌เกียง เขา​ก็​จะ​เผา​เครื่อง‍หอม​ด้วย 8และ​ใน​เวลา​เย็น​เมื่อ​อา‌โรน​จุด​ตะ‌เกียง เขา​จะ​เผา​เครื่อง‍หอม​บน​แท่น​นั้น​เป็น​เครื่อง‍หอม​เสมอ​ไป​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์ ตลอด‍ชั่ว‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​เจ้า 9แต่​ห้าม​เผา​เครื่อง‍หอม​ต้อง‍ห้าม​หรือ​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว หรือ​เครื่อง‍ธัญ‌บูชา และ​ห้าม​เท​เครื่อง‍ดื่ม‍บูชา​บน​แท่น​นั้น 10ให้​อา‌โรน​ทำ​พิธี​ลบ​บาป​ที่​เชิง‍งอน​ปี​ละ​ครั้ง ให้​เขา​ลบ​มลทิน​แท่น​นั้น​ปี​ละ​ครั้ง​ด้วย​เลือด​ของ​เครื่อง‍บูชา‍ลบ‍ล้าง‍บาป​ตลอด‍ชั่ว‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​พวก‍เจ้า แท่น​นั้น​จะ​บริ‌สุทธิ์​ที่​สุด​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์”

เงิน​ครึ่ง​เช‌เขล​สำหรับ​สถาน‍นมัส‌การ

11พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า 12“เมื่อ​เจ้า​จะ​จด​สำ‌มะโน‌ครัว​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล จง​ให้​แต่‍ละ‍คน​นำ​ค่า‍ไถ่​ชีวิต​ของ​ตน​มา​ถวาย​พระ‍ยาห์‌เวห์​เมื่อ​เจ้า​นับ​จำ‌นวน​พวก‍เขา เพื่อ​จะ​ไม่‍มี​ภัย‍พิบัติ​เกิด‍ขึ้น​ใน​พวก‍เขา​เมื่อ​เจ้า​นับ​จำ‌นวน​พวก‍เขา 13ทุก​คน​ที่​ขึ้น​ทะ‌เบียน‍สำ‌มะโน‌ครัว​จะ​ต้อง​ถวาย​ดัง‍นี้ คือ​เงิน​หนัก​ครึ่ง​เช‌เขล+ + ตาม​เช‌เขล​ของ​สถาน‍นมัส‌การ (เช‌เขล​หนึ่ง​มี​ยี่‍สิบ​เก-ราห์) ครึ่ง​เช‌เขล​เป็น​เครื่อง‍ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ 14ทุก​คน​ที่​ขึ้น​ทะ‌เบียน‍สำ‌มะโน‌ครัว อายุ​ยี่‍สิบ​ปี​ขึ้น​ไป ให้​นำ​ของ​มา​ถวาย​พระ‍ยาห์‌เวห์ 15เมื่อ​พวก‍เจ้า​นำ​ของ​มา​ถวาย​พระ‍ยาห์‌เวห์ เพื่อ​จะ​ไถ่​ชีวิต​ของ​ตน​นั้น คน​มั่ง‍มี​ก็​ห้าม​ถวาย​เกิน​ครึ่ง​เช‌เขล และ​คน​จน​ก็​ห้าม​ถวาย​น้อย​กว่า​นั้น 16จง​เก็บ​เงิน​ค่า‍ไถ่​จาก​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล และ​ใช้​จ่าย​ใน​งาน​ของ​เต็นท์‍นัด‍พบ เพื่อ​พระ‍ยาห์‌เวห์​จะ​ทรง​ระลึก‍ถึง​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​สำหรับ​การ​ไถ่​ชีวิต​พวก‍เจ้า”

อ่าง​ทอง‍สัม‌ฤทธิ์

17พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า 18“เจ้า​จง​ทำ​อ่าง​และ​ฐาน​รอง​อ่าง​ด้วย​ทอง‍สัม‌ฤทธิ์+ สำหรับ​ล้าง‍ชำระ จง​ตั้ง​อ่าง​นั้น​ไว้​ระหว่าง​เต็นท์‍นัด‍พบ​และ​แท่น‍บูชา แล้ว​จง​ตัก‍น้ำ​ใส่​อ่าง​นั้น 19ให้​อา‌โรน​และ​บุตร‍ชาย​ของ​เขา​ใช้​ล้าง‍มือ​และ​เท้า 20เมื่อ​พวก‍เขา​จะ​เข้า​ไป​ใน​เต็นท์‍นัด‍พบ หรือ​เข้า‍มา​ใกล้​แท่น‍บูชา​เพื่อ​ปรน‌นิ‌บัติ โดย​ถวาย​เครื่อง‍บูชา​ด้วย​ไฟ​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ เขา​ต้อง​ชำระ​ด้วย​น้ำ​เพื่อ​จะ​ไม่​ตาย 21จง​ให้​พวก‍เขา​ล้าง‍มือ​และ​เท้า​เพื่อ​จะ​ไม่​ตาย และ​นี่​จะ​เป็น​กฎ‍เกณฑ์​เนือง‍นิตย์​สำหรับ​พวก‍เขา คือ​สำหรับ​อา‌โรน​และ​เชื้อ‍สาย​ของ​เขา​ตลอด‍ชั่ว‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​พวก‍เขา”

น้ำ‍มัน​เจิม​และ​เครื่อง‍หอม

(อพย.37:29)

22พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า 23“จง​เอา​เครื่อง‍เทศ​พิเศษ​คือ​มด‌ยอบ​น้ำ​ซึ่ง​หนัก 6 กิโล‍กรัม และ​อบเชย‍หอม​หนัก​ครึ่ง‍หนึ่ง​คือ 3 กิโล‍กรัม และ​ตะ‌ไคร้​หนัก 3 กิโล‍กรัม 24และ​การ‌บูร 6 กิโล‍กรัม ตาม​มาตรา​การ​ชั่ง​น้ำ‍หนัก​ของ​สถาน‍นมัส‌การ และ​น้ำ‍มัน​มะกอก 4 ลิตร 25เจ้า​จง​เอา​สิ่ง‍เหล่า‍นี้​มา​ทำ​เป็น​น้ำ‍มัน​เจิม​อัน​ศักดิ์‍สิทธิ์ ผสม​เป็น​น้ำ‍หอม​ปรุง​ตาม​วิธี​การ​ของ​ช่าง‍ปรุง น้ำ‍มัน​นั้น​จะ​เป็น​น้ำ‍มัน​เจิม​อัน​ศักดิ์‍สิทธิ์ 26แล้ว​จง​เอา​น้ำ‍มัน​นั้น​เจิม​เต็นท์‍นัด‍พบ หีบ‍แห่ง‍สักขี‍พยาน 27โต๊ะ​และ​เครื่อง‍ใช้​ทุก‍อย่าง​สำหรับ​โต๊ะ คัน‍ประ‌ทีป​กับ​เครื่อง‍ใช้​ประ‌จำ​คัน‍ประ‌ทีป และ​แท่น​เผา​เครื่อง‍หอม 28แท่น​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​และ​เครื่อง‍ใช้​ทุก‍อย่าง​สำหรับ​แท่น ทั้ง​อ่าง​และ​ฐาน​รอง​นั้น 29จง​ชำระ​ของ​เหล่า‍นี้​ให้​บริ‌สุทธิ์ เพื่อ​จะ​ได้​บริ‌สุทธิ์​ที่​สุด สิ่ง‍ใดๆ มา​ถูก​ของ​เหล่า‍นี้​ก็​จะ​บริ‌สุทธิ์​ไป​ด้วย 30แล้ว​เจ้า​จง​เจิม​และ​ชำระ​อา‌โรน​กับ​บุตร​ของ​เขา​ให้​บริ‌สุทธิ์ เพื่อ​พวก‍เขา​จะ​ได้​เป็น​ปุ‌โร‌หิต​ปรน‌นิ‌บัติ​เรา 31จง​กล่าว​แก่​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ว่า ‘นี่​เป็น​น้ำ‍มัน​เจิม​อัน​ศักดิ์‍สิทธิ์​สำหรับ​เรา ตลอด‍ชั่ว‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​พวก‍เจ้า 32ห้าม​เจิม​คน​สามัญ​ด้วย​น้ำ‍มัน​นี้ และ​ห้าม​ทำ​น้ำ‍มัน​อื่น​ให้​มี​ส่วน​ผสม​เหมือน​น้ำ‍มัน​นี้ น้ำ‍มัน​นี้​บริ‌สุทธิ์ มัน​จะ​บริ‌สุทธิ์​สำหรับ​พวก‍เจ้า 33ผู้​ใด​ผสม​น้ำ‍มัน‍หอม​อย่าง‍นี้ หรือ​ผู้​ใด​ใช้​ชโลม​คน​อื่น ผู้​นั้น​จะ​ถูก​ตัด​ออก​จาก​การ​เป็น​ประ‌ชา‍กร​ของ​เรา’ ”

34พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า “จง​เอา​เครื่อง‍เทศ​คือ กำ‌ยาน ชะ‌มด และ​มหา‌หิงคุ์ ผสม​กับ​กำ‌ยาน​บริ‌สุทธิ์​ใน​อัตรา‍ส่วน​เท่าๆ กัน 35จง​ผสม​เครื่อง‍หอม​ปรุง​ตาม​วิธี​การ​ของ​ช่าง‍ปรุง เจือ​ด้วย​เกลือ​ให้​เป็น​ของ​บริ‌สุทธิ์​และ​ศักดิ์‍สิทธิ์ 36จง​เอา​ส่วน​หนึ่ง​มา​ตำ​ให้​ละ‌เอียด และ​วาง​ไว้​หน้า​หีบ‍แห่ง‍สักขี‍พยาน​ใน​เต็นท์‍นัด‍พบ​ที่​เรา​จะ​พบ​กับ​เจ้า เครื่อง‍หอม​นั้น​พวก‍เจ้า​จง​ถือ‍ว่า​บริ‌สุทธิ์​ที่​สุด 37เครื่อง‍หอม​ที่​เจ้า​ทำ​ตาม​ส่วน​ที่​ผสม​นั้น ห้าม​ทำ​ใช้​เอง ให้​ถือ‍ว่า​นี่​เป็น​ของ​ศักดิ์‍สิทธิ์​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ 38ผู้​ใด​ทำ​เครื่อง‍หอม​เช่น‍นี้​ไว้​ใช้​เป็น​น้ำ‍หอม+ ผู้​นั้น​ต้อง​ถูก​ตัด​ออก​จาก​การ​เป็น​ประ‌ชา‍กร​ของ​เรา”+

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index