Chwilio ffurf

4 Mojzes 20

Potovanje proti obljubljeni deželi

Mirjam umre

1Izraelovi sinovi, vsa skupnost, so v prvem mesecu prišli v puščavo Cin in ljudstvo se je ustavilo v Kadešu. Tam je umrla Mirjam in tam so jo pokopali.

Voda iz skale

(2 Mz 17,1–7)

2Skupnost ni imela vode, zato so se začeli zbirati proti Mojzesu in Aronu. 3Ljudstvo se je prepiralo z Mojzesom; govorili so: »O da bi pomrli, kakor so pomrli naši bratje pred Gospodom. 4Zakaj sta vendar pripeljala Gospodovo občestvo v to puščavo, da tu umremo mi in naša živina? 5Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta in nas pripeljala v ta pusti kraj, kjer ni ne setve ne smokev ne vinske trte ne granatnih jabolk ne vode za pitje?« 6Mojzes in Aron sta od občestva odšla proti vhodu v shodni šotor in padla na svoj obraz. Prikazalo se jima je Gospodovo veličastvo. 7Gospod je govoril Mojzesu in rekel: 8»Vzemi palico in z bratom Aronom zberita skupnost! Govorita skali pred njihovimi očmi in dala bo svojo vodo! Tako boš storil, da jim bo pritekla voda iz skale, in boš napojil skupnost in njihovo živino.« 9Mojzes je torej vzel palico izpred Gospoda, kakor mu je zapovedal. 10Potem sta Mojzes in Aron sklicala občestvo pred skalo. Rekel jim je: »Poslušajte vendar, uporniki! Ali bova mogla storiti, da vam iz te skale priteče voda?« 11Mojzes je vzdignil roko in dvakrat udaril s palico po skali. Priteklo je veliko vode in pila je skupnost in njihova živina. 12Gospod pa je rekel Mojzesu in Aronu: »Ker nista verovala vame, da bi me kot svetega izpričala pred očmi Izraelovih sinov, ne bosta pripeljala tega občestva v deželo, ki jim jo dajem.« 13To so vode Meríba,+ kjer so se Izraelovi sinovi prepirali z Gospodom in kjer se je izkazal svetega.

Edómci ne dovolijo Izraelcem prehoda

14Mojzes je poslal iz Kadeša sle k edómskemu kralju: »Tako govori tvoj brat Izrael: Ti poznaš vse nadloge, ki so nas zadele. 15Naši očetje so šli v Egipt in tam smo prebivali veliko dni; Egipčani pa so hudo ravnali z nami in našimi očeti. 16Vpili smo h Gospodu in slišal je naš glas. Poslal je angela in nas izpeljal iz Egipta. In glej, v Kadešu smo, v mestu na robu tvojega ozemlja. 17Naj gremo, prosim, skozi tvojo deželo. Ne bomo hodili ne po poljih ne skozi vinograde in ne bomo pili vode iz vodnjakov; po kraljevi cesti bomo šli, ne bomo krenili ne na desno ne na levo, dokler ne pridemo čez tvoje ozemlje.«

18Edóm pa mu je rekel: »Ne smeš iti čez moje, sicer ti pridem nasproti z mečem!« 19Izraelovi sinovi so mu rekli: »Po cesti bomo hodili, in če bomo jaz in moja živina pili tvojo vodo, jo bom plačal. Samo peš bi rad šel čez, nič drugega nočem.« 20Edóm pa je rekel: »Ne smeš iti čez.« In mu je šel nasproti s številnim ljudstvom in z močno roko. 21Tako Edóm ni hotel dovoliti Izraelu, da bi šel čez njegovo ozemlje. Zato je Izrael krenil proč od njega.

Aron umre

22Izraelovi sinovi so se odpravili iz Kadeša in vsa skupnost je prišla h gori Hor. 23Tedaj je Gospod pri gori Hor ob meji edómske dežele govoril Mojzesu in Aronu in rekel: 24»Aron se bo pridružil svojim ljudem; ne bo namreč prišel v deželo, ki jo dajem Izraelovim sinovom, ker sta se upirala mojemu ukazu pri vodah Meríba.+ 25Vzemi Arona in njegovega sina Eleazarja in ju pelji na goro Hor! 26Sleci Aronu oblačila in jih obleci njegovemu sinu Eleazarju! Aron bo pridružen+ in bo tam umrl.« 27Mojzes je storil, kakor je zapovedal Gospod. Pred očmi vse skupnosti so šli na goro Hor. 28Mojzes je slekel oblačila Aronu in jih oblekel njegovemu sinu Eleazarju. In Aron je umrl tam na vrhu gore. Mojzes in Eleazar sta se spustila z gore. 29Ko je vsa skupnost videla, da je Aron preminil, ga je vsa Izraelova hiša trideset dni objokovala.

Slovenski standardni prevod

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index