Chwilio ffurf

خروج 25

فصل بیست و پنجم

هدایا برای خیمۀ حضور خداوند

(همچنین در خروج ۳۵: ۴ - ۹)

1خداوند به موسی فرمود: 2«به بنی اسرائیل بگو: هدایائی به حضور من بیاورند، و هر کسی که از روی میل و رغبت برای من هدیه بیاورد، آنرا قبول کن. 3هدایا باید از این قبیل باشند: طلا، نقره، برنج، 4پارچه های کتان اعلی، نخ های تابیده به رنگ لاجوردی، سرخ و ارغوانی، پشم بز، 5پوست قوچ که آش داده شده باشد، چرمهای اعلی و لطیف، چوب درخت اکاسی، 6تیل برای چراغها، روغن برای مسح سر، خوشبوئی، 7سنگهای عقیق و قیمتی دیگر برای تزئین ایفود و زرۀ کاهنان. 8به آن ها بگو که برای من خیمۀ مقدسی بسازند تا در بین آن ها ساکن باشم. 9این جایگاه مقدس و لوازم آن باید مطابق نقشه ای باشد که به تو نشان می دهم.»

صندوق پیمان

(همچنین در خروج ۳۷: ۱ - ۹)

10«صندوقی از چوب اکاسی به طول یک متر و بیست و پنج سانتی متر و عرض هفتاد و پنج سانتی متر و بلندی هفتاد و پنج سانتی متر بساز 11و آنرا از داخل و خارج با طلای ناب ورق شانی کن به دورا دور لبۀ آن فیته ای از طلا باشد. 12چهار حلقۀ طلائی برای آن بساز و آن ها را به چهار پایۀ آن نصب کن. 13دو میلۀ چوبی جهت حمل صندوق از چوب درخت اکاسی تهیه کن و آن ها را با ورق طلا بپوشان 14و در داخل حلقه های دو طرف صندوق قرار بده. 15چوبها نباید از این حلقه ها خارج شود. 16وقتی ساختن صندوق تمام شد، لوح های سنگی را که روی آن ها احکام من نوشته شده است به تو می دهم تا در داخل صندوق بگذاری.

17سرپوشی از طلای خالص به طول یک متر و بیست و پنج سانتی متر و عرض هفتاد و پنج سانتی متر برای آن بساز. این سرپوش «تخت رحمت» نامیده می شود. 18دو مجسمۀ کروبین (فرشتگان مقرب) از طلا را در دو سر تخت رحمت طوری نصب کن 19که یک فرشته در یک سر تخت رحمت و فرشتۀ دیگری در سر دیگر آن قرار گیرد. فرشته ها و سرپوش باید از یک قطعه طلا ساخته شوند. 20فرشتگان روبروی یکدیگر قرار گیرند و بالهای شان بر روی تخت رحمت گسترده و نگاه شان به طرف پائین باشد. 21دو لوح سنگی را که به تو می دهم در داخل صندوق بگذار و سرپوش را روی آن قرار بده. 22من در روی تخت رحمت، در بین دو فرشته ای که بر روی صندوق پیمان قرار دارند، با تو ملاقات می کنم و هدایات لازم را برای بنی اسرائیل می دهم.»

میز نان مقدس

(همچنین در خروج ۳۷: ۱۰ - ۱۶)

23«میزی از چوب اکاسی به طول یک متر و عرض نیم متر و ارتفاع هفتاد و پنج سانتی متر بساز. 24آنرا با روکشی از طلای خالص بپوشان و قابی از طلا به دور لبۀ بساز. 25حاشیه ای به عرض چهار انگشت به دور لبۀ آن درست کن. دور لبۀ حاشیه را با قاب طلا بپوشان. 26چهار حلقه از طلا بساز و آن ها را به چهار پایه میز وصل کن. 27حلقه ها باید نزدیک حاشیه باشد بطوری که بتوان میله های چوبی را برای حمل میز در داخل آن قرار داد. 28این میله ها باید از چوب اکاسی و دارای روکش طلائی باشد. 29همچنین بشقابها، کاسه ها، جامها و پیاله هائی از طلای خالص تهیه کن تا از آن ها برای هدایای نوشیدنی استفاده شود. 30نان مقدس، باید همیشه بر میز در حضور من باشد.»

چراغدان

(همچنین در خروج ۳۷: ۱۷ - ۲۴)

31«یک چراغدان از طلای خالص که چکش کاری شده باشد، بساز. پایه و میلۀ آن از یک پارچه طلای خالص ساخته شود. 32چراغدان در دو طرف خود شش شاخه داشته باشد، سه شاخه در یک طرف و سه شاخه در طرف دیگر. 33در انتهای هر یک از شاخه ها سه پیاله به شکل شگوفۀ بادام قرار داده شود. 34میلۀ چراغدان دارای چهار گل تزئینی به شکل شگوفه بادام با گلبرگ و پُندک آن باشد. 35در زیر هر جفت از شاخه های چراغدان، یک پیاله به شکل پندک باشد. 36پندکها و میلۀ چراغدان از یک پارچۀ طلای خالص چکش کاری شده ساخته شوند. 37بعد هفت چراغ بساز و آن ها را بر چراغدان نصب کن تا به پیشرو بتابد. 38گُلگیرها و کاسه ها همه از طلای خالص باشند. 39چراغدان و تمام لوازم مربوطۀ آن از طلای خالص به وزن سی و پنج کیلوگرام ساخته شود. 40بدان که همه را مطابق نمونه ای که در بالای کوه به تو نشان داده شد، بسازی.»

Today's Dari Version

Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) © Scripture text used by permission of copyright owner.

More Info | Version Index