Chwilio ffurf

โรม 8:34

34แล้ว​ใผ​จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​หมู่​เฮา พระเยซู​คริสต์​กา บ่ใจ้​เน่อ ย้อน​พระองค์​ได้​ต๋าย​เปื้อ​หมู่​เฮา แล้ว​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย แล้ว​อยู่​ตัง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า กับ​ได้​อ้อนวอน​ขอ​จาก​พระเจ้า​เปื้อ​หมู่​เฮา