Chwilio ffurf

กิจก๋าน 11:16

16เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​กึ๊ด​เถิง​สิ่ง​ตี้​พระเยซู​อู้​ไว้​ว่า ‘ยอห์น​หื้อ​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​หมู่​เจ้า​จะ​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์’