Chwilio ffurf

1 ทิโมธี 5:21

21ข้าพเจ้า​สั่ง​ต้าน​ต่อ​หน้า​พระเจ้า กับ​ต่อ​พระเยซู​คริสต์​ตึง​หมู่​ทูตสวรรค์​ตี้​พระองค์​เลือก​ไว้ หื้อ​ฮักษา​กำ​สั่ง​สอน​ตี้​อู้​มา​แล้ว​นี้​ไว้​หื้อ​ดี โดย​บ่หัน​แก่​หน้า​ใผ​กับ​โดย​บ่ลำเอียง