Chwilio ffurf

Matiu 12:49

49E Iesus vikara soio tegiteu mai ele kaluvu, eia goio turi la limala soio tegiteu la valalua la vimari tetala, eia goio veia giteu la valalua me hatavivile ale magirigiri ele mago “Male ge, egiteu aleie e tatilagu, e tabarabaragu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index