Chwilio ffurf

JUAN 1:14

14Jøts jaꞌ pøn xuknɨja̱ꞌwaꞌam ja Dios, ojts ja ja̱a̱ꞌyɨn yꞌatsøønɨ yꞌatstanɨ, jøts ja ojts ñɨyjeky xmøøtꞌijtyɨndɨ xmøøtsɨna̱a̱ꞌyɨndɨ. Tø adøm myøkꞌa̱jtɨn ja njaꞌijxyɨndɨ midi ja kyøꞌømøkꞌa̱jtɨnꞌajtpy ja Dios Uꞌnk. Tuꞌugyɨ Dios Teety ja yjanchja̱a̱kjagyepyɨ, janch paꞌayoop, jøts tum ja tɨyꞌa̱jtɨn janchꞌa̱jtɨn yajkpy.