Chwilio ffurf

Mãꞌak 5:39

39ha Yeyox te:

—Texĩy 'ãxop potaha', nũy xaho ka'ok? 'Ũk-tok hex xok tãmnãg 'ohnãg. Yã mõ'yõn. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index