Chwilio ffurf

Yoãm 6:27

27'Ãpu pãm xax hok, yã hãpxip kutõgnãg 'ĩhãg-nox pãm. 'Ãpu pãm nõy xax, yã' nõy xip ka'ok hãmyãxatamuk xohix kux 'ohnãg hã. 'Ũgmũn, yã Tikmũ'ũn Kutok, tu xa' popmãp-tup pãm nõ'õm. Hamũn, Topa tek xat, 'ũ' hõm nõ'õm. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index