Chwilio ffurf

San Mateo 10:37

37’Sá xi ngu me ne hitsë sa tsihmu cacun me nahmi rë o sá xi naa rë me xi cumá ná ngahan ne, vechiin chuva rë xi tsahan cuma me. Hacuaha sá xi ngu me ne hitsë sa tsihmu cacun me quihndi rë me sá xihin sá chjuun xi cuma rë xi tsihmu cacun me ngahan ne, vechiin chuva rë xi tsahan cumá me.