Chwilio ffurf

Hebreos 8

Jesús ne, sahmi tangun me xuta cojo Nina ngatsë rë ngu compromisu xatsë

1Quihndë ne, cjua xi hitsë sa matitjun tsëhë yëjë ni cjua xi tinújan vi ne, hacui cjua vihi: tjin naja ngu nahmi xi matitjun xi cuatjin xcusun rë me. Quiji me ngahnga, cavejña me taha ladu quixi tsëhë Nina xi jemu jyë hnga cojo hasen rë. 2Ngajan sahmi me xa xi má me nahmi ngajan ndava Nina. Peru ndava Nina jan ne, hacuiin ngu ndihya xi catsindaja ngu xuta ta cahndë́ vëhë ne, suvá Nai naja catsindaja me.

3Yëjë ni nahmi xi matitjun ne, hatuxa xa rë me xi sua me cjuatjo cojo Nina sua me ngu chu xi tsiquehen xuta. Vëhë xi cojo Jesús camameje rë xi tjin mé xi sua me cjuatjo cojo Nina. 4Sa xi nguehe ngasunhndë tacun cuaha me quihndë ne, hacuiin cojo me má me nahmi ta nguehe ne ha tjin nahmi xi sua cjuatjo cojo Nina sacuatjin vitexa ley rë Moisés. 5Sacuaha xa xi sahmi nahmi nguehe ngasunhndë vi ne, hacuiin tangun cojo xa xi má ngajan ngahnga ta, sacuaha ejemplu o tjahnguen ni rë xa xi má jan ne, vëhë xi má nguehe. Hya xi ha cuetsihin sahmi Moisés ndava Nina jan ne, cuitjin cachja Nina cojo rë me: “Nechin cuidadu ne ndandaja nihñi yëjë ni xcusun vë sacuaha xcusun xi ha catsingácun ri ngajan hiscan naxi jan.” Cuatjin cachja Nina. 6Quihndë ne, Jesús casacu rë me ngu xa xi hitsë sa ndaja, tsëhë xi hacuaha me vëhë sahmi tangun me xuta cojo Nina ngatsë rë ngu compromisu vëhë hane hitsë sa ndaja cjua cachja me.

7Sa xi ndatjin tjin chihin compromisu xi casahmi Nina titjun ne, sehe camamiji rë ngu nga compromisu xi ma jo xi hitsë sa ndaja. 8Peru Nina ne, cavëë me xi xutachanga naja ne, quitjen me jyë́, vëhë xi cachja me cuitjin:

Ngahan Nai nuju ne, cuichjá cojo nuju ta cuechu nixtin

xi sahme nga ngu compromisu xatsë cojo nuju ngayun xuta tjë rë Israel cojo xuta tjë rë Judá.

9Peru ha quihndë hacuiin sacuaha compromisu xi casahme titjun cojo xutachanga nuju,

hya xi cojo cjuahmutacun naha ne, cavaxëxen me tsëhë nangui Egipto;

hane tsëhë xi hacuiin quiji nduju me sacuatjin compromisu xi casahme cojo rë me ne,

vëhë xi ngahan ne, casahmecuendaan me, cuatjin chjá ngahan, Nai nuju.

10Sacuaha compromisu xatsë xi sahme cojo nuju ngayun xuta tjë rë Israel

hya xi cuma ngascan tsëhë nixtin vëhë ne, hacui vihi:

Cueyá ley naha cahntsua cjuatacun nuju,

sacuaha xi cuma hindu cjua rë ley vëhë cahntsua cjuatacun nuju.

Hacuaha ngahan cuma ngahan Nina nuju

hane ngayun cuma ngayun xuta naha.

11Tsajin yo xi cuicuya xicjin,

tsajin yo xi cuichja cojo xicjin cuitjin: “Meje rë xi cumachaya ri yo xi Nai naja.”

Tsajin yo xi cuichja cuatjin ta tsëhë xi yëjë ni sa quihndi sa changá ne,

ha camachaya rë yo ngahan.

12Nixtin hya ne, jemu tjin ná cjuaninchataha cojo cjuatsehen xi cún me

hacuaha ha quihndë tsajin nixtin tsinguítsjen jyë́ rë me.

Cuatjin cachja Nina. 13Hya xi chja Nina tsëhë ngu compromisu xi tjun jan ne, casahmi changá me. Hane xcusun xi ha jima changá jan ne, ha meje cjuëya.