Chwilio ffurf

Lúkas 2:50

50Kɛ nnɔ nɛ chi kɛjwimɛm ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi arɛmɛ ntá yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index