Chwilio ffurf

Hebreokunata 12:24

24Jesus­pag­ma­mi chaiaska ni­raian­gi­chi. Pai­mi, Taita Dius­wa runa­kuna­wa chaug­pipi tukug­samurka; chasaka, ikuti musu iuiai­wa iuia­rig­samun­ga­pa. Kruspi kla­baska wañuska iawar­wa­mi chasa rurarka. Paipa iawar, mana Abel­pa­sina ni­raian­chu, Taita Dius randi­chin­ga­pa. Nukan­chita pasin­sian­ga­pa­mi ni­raiá.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index