Chwilio ffurf

Galesia 6:6

6A katun te hehengoena u hihatuts turu ranga tere Sunahan e tatei hala nena a palaina a man ka man niga i tanen tara tson hihatuts i tanen.