Chwilio ffurf

Sar 13:2

2«Ni mɔgɔ fari yɔrɔ dɔ fununa, walima n'a fari kurukurula, walima ni yɔrɔ nugunin bɔr'a fari la, ka kɛ i n'a fɔ farisogobana, u ka na n'o tigi ye sarakalasebaga Arɔn fɛ, walima a dencɛ dɔ fɛ, min ye sarakalasebaga ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index