Chwilio ffurf

Luc 11

Pen. xj.

Ef yn dyscu ir discipulon weddio, Ef yn tavlu allan gythreul Ac yn ceryddu y Pharisayeit cablgar. Ef yn gadu y gerenydd ysprydawl yn vwy rhagorawl. Hwy yn erchi argoelon ac arwyddon. Ef yn bwyta y gyd a’r Pharisaieit, ac yn beio ar ffuc sancteiddruydd y Pharysai, y Gwyr‐Llen, ar Hipocriteit.

1A’DARVU, val yr oedd ef yn gweddiaw mewn * nep lle, pan peidiawdd, y dyvot nebun oei ddiscipulon wrthaw, Arglwydd, dysc i ni weddiaw, megis ac y dyscawdd Ioan ei ddisipulon yntef. 2Ac ef a ddyuot wrthynt, Pan weddioch chvvi, dywedwch, Ein tad yr hwn yw‐ti yn y nefoedd, sancteiddier dy Enw: Dauet dy deyrnas: Gwneler dy ’wyllys ys ef yn y ddaiar megis y mae yn y nef: 3Ein bara beunyddiol dyrho i ni * dros heddyvv: 4A’ maddae i ni ein pechotae: canys nyni a vaddeuwn i bop dyn * sy yn ein dled ni: Ac nac arwein ni i temptation: eythyr rhyddha ni rac drwc.

5Hefyt, ef a ddyuot wrthynt, Pwy o hanoch a vydd iddaw * gar, ac a el attaw am haner nos, ac a ddywait wrthaw, Y car, Moes i mi yn echwyn dair torth. 6Can ys carvvr i mi a ddaech * y ar y ffordd ataf, ac nyd oes genyf ddim y’w ddodi geyr ei vron: 7ac ef o ddymywn atepai, ac a ddywedei, Na volesta ddim hanof: y mae ’r drws ynawr yn‐gayad, a’m plant y gyd a mi yn y gwely: ny ’allaf * gwnnu ai’ rhoddy yty. 8Dywedaf wrthych, cyd nas cwnnei ef a’ rroi iddaw, o bleit y vod ef yn gar iddo, eto yn sicr am ei * daerdeb, e gyfodei, ac a roei iddaw gynniner a vyddei arno y hesiae. 9A’ mi a ddywedaf wrthych, Govynnwch, ac ei rhoddir ychwy: caisiwch, a’ cheffwch: curwch, ac agorir ychwy. 10Can ys pop vn a’ ovyn, a dderbyn: a’ hwn a gais, a gaiff: ac i hwn a guro ir a gorir. 11A’s govyn map vara gan yr vn o hanoch ysy dad, a rydd ef iddo * vaen? ne a’s gofyn ef byscodyn, ai yn lle pyscodyn y rydd ef sarph i ddaw? 12Neu a gofyn ef wi, a rydd ef iddo scorpion? 13A’s chvvi chwi gan hyny yr ei ych ddrwcion, a * vedrwch roi rhoddion da i’ch plant, pa veint mwy y bydd i’ch Tad nefawl roddy yr Yspryt glan ir ei eu govynan + yddo?

Yr Euangel y trydydd Sul yn y Grawys.

14¶ Yno y bwriawdd ef gythrael allan yr hwn oedd yn vut: a gwedy ir cythrael vyn’d allan yr ymadroddawdd y mudan, ac y rhyueddawdd y populoedd, 15A’r ei o hanynt, a ddywedesant, Trwy Beelzebub y pennaf o’r cythraelieit y mae ef yn bwrw allan gythraelieit. 16Ac yr eill er ei brovi ef, a gaisiesant gantaw arwydd o’r nef. 17Ac ef gan wybot ei meddiliae, a ddyvot wrthynt, Pop teyrnas ’ohanedic oei mewn ehun, a * diffaithir, a’ thuy rhanedic yny erbyn ehun a gwympa. 18Ac ad yw Satan yn rhanedic yn y erbyn ehun, pa wedd y saif y deyrnas ef? can y chwi ddywedyt vy‐bot yn bwrw allan gythraeliait trwy Beelzebub. 19Ac a’d yw vi yn bwrw allan gythraulieit trwy Veelzebub trwy bwy y mae eich plant chwi yn eu bwrw allan? Am hynny y byddant wy yn varnwyr arnoch. 20Eithr a’s myvi trwy vys Duw ’sy ’n bwrw allan gythraulieit, diamau ddyvot o deyrnas Duw atoch. 21Pan ’orchatwo cadarn yn arvawc ei * nauadd, cymeint ac a vedd ef, ys y mewn heddwch. 22Eithyr pan ddel arnaw a vo cadarnach nac ef, a’ ei * ’orchfygy, ef ddwc y arnaw ei oll arvae yn yr ei ydd oedd ef yn ymddiriet, ac a ran yr yspail. 23Yr hwn nid yw gyd a mi, ys ydd im erbyn: a’r hwn ny chascla gyd a mi, goyscary y mae. 24Pan el yr yspryt aflan allan o ddyn, e rotia rhyt lleodd sychion, gan gaisiaw llonyddwch: a’ pryd na’s caffo, ef a ddywait, Mi ymchwelaf im tuy or lle y daethum allan, 25a’ phan ddel, ef ei caiff wedy ’r yscupo a’i drwsiaw. 26Yno ydd aa ef, ac a gymer gyd ag ef saith yspryt eraill gwaeth nag ef ehun: ac y aant y mewn, ac a drigant ynow, ac velly y bydd diweddiat y dyn hwn yn waeth no ei ddechraeat. 27Ac e ddarvu ac ef yn dywedyt y pethae hyn, rryw wreic o’r tyrva a gyvodes ei lleverydd, ac a ddyvot wrtro, Gwyn ei vyt y groth ath * arweddawdd, a’r bronnae a sugnaist. 28Ac yntef a ddyvot, Ie * ychre gwyn ei byt yr ei a glywant ’air Duw, ac ei catwant.

29A’ gwedy ir populoedd ymdyrru yn‐cyt, y dechreuawdd ef ddywedyt, Cenedl * ysceler yw hon: ceisio sygn y maent, ac ny’s rhoir vn yddynt, anyd sign Ionas y Prophwyt. 30Can ys mal y bu Ionas yn sign ir Niniveit, velly y bydd Map y dyn i’r genetleth hon. 31Brenhines y Deheu a gyvyt ym‐barn, y gyd a gwyr y genetleth hon, ac y * barn wy yn euoc: can ys hi ddaeth o dervynae eithav y ddayar y glywet doethynep Selef, * a’ nycha vn mwy na Selef y sy yman. 32Gwyr Niniue a godant ym‐barn y gyd a’r genetleth hon, ac y barn hi‐yn‐euoc: canys wy a gymersont etiveirwch wrth precethiat Ionas: a’ nycha * vn mwy na Ionas y sy yman.

33Nyd enyn neb ganwyll a’i dodi yn‐cudd, nac y dan * vail: eithyr ar ganwyllbren, val y gallo yr ei a ddel y mywn, weled y llewych. 34 Canwyll y corph yw’r llygat: can hyny pan vo dy lygat yn * sympl, yno y mae dy oll corph yn olae: eithr pan vo dy lygat yn ddrwc, yno y bydd dy corph yn dywyl’. 35* Ystyria gan hyny, rac ir goleuni y sy ynot, vot yn dywyllwch. 36Wrth hyny a’s dy oll corph vydd golau eb iddo vn ran dywyll, yno bydd e golau ol’, megis gan ith oleuaci cannwyll di a’r * discleirdep.

37Ac val ydd oedd ef yn ymadrodd, yr atolygawdd ryw Pharisai yddaw giniawa y gyd ac ef: ac ef aeth y mywn, ac a eisttddawdd y vwyta. 38A’ phan welawdd y Pharisai, y rhyveddawdd can nad yn gyntaf yr ymolchesei ef o vlayn ciniaw. 39A’r Arglwydd a ddyuot wrthaw, Yn ddiau chwchwi ’r Pharisaieit a * gerthwch y tu allan ir cwpan, a’r ddescil: a’r tu mywn ywch ’sy yn llawn o drais a * drigioni. 40 A ynvytion, anyd yr hwn a wnaeth hyn ’sy oy al’an, a wnaeth hyn ’sy oddy mewn hefyt? 41Can hyny rhowch eleesen o’r pethae ys ydd o y mewn, a’ nycha pop peth oll vydd yn ’lan y chwy. 42Eithyr gwae chwy chwi y Pharisaieit: can ys‐chvvi degymwch y myntys a’ * rut, a’ phop llyseuyn ac ewch dros varn a’ chariat Duw: y pethae hyn a ddylit ei gwnauthur, ac * na vaddeuit y llaill. 43Gwae chvvy chwi ’r Pharisaiait: can ys-cerwch yr eisteddleoedd vchaf yn y Synagogae, + a’ chael cyfarch‐gwell yvvch yn y marchnatoedd. 44Gwae chvvy chwi’r Gwyr‐lle a’r Pharisaieit, hypocriteit, can ys ych bot megis monwenti a’r n’ymddangosant, a’r dynion a’ rodian arnynt, ny wyddan y vvrthynt. 45Yno yr atepawdd vn * o esponwyr y Ddeddyf, ac addyuot wrthaw, Y dyscawdr, can dywedyt hyn ydd wyt in gwarthay nini hefyd. 46Ac ef a ddynot, Gwae chvvychwi hefyt, + esponwyr y Ddeddyf: can y chwi lwythao dynion a’ + llwythae anhawdd‐ei‐dwyn, a’ chvvitheu ny chyfwrddwch * y llwythae ac vn o’ch bysedd. 47Gwae chvyy chwi: can ych bot yn adailiat monwenti y Prophwyti a’ch tadae y lladdodd wy 48* Diau y testolaethwchvvi ac y cydsynniwch a gweithredoedd eich tadae: can ydydntvvy y lladd wy ac y chwitheu a dailiat y monwenni hwy. 49Am hynny y dywedei doethinep Duw, Anvonaf atyn Brophwyti, ac Apostolon, ac o hanynt y lladdant ’rei, ac ereill erlidiant, 50y’n y bo i ’waet y Prophwyti, a + ddinewyt o * sailiat y byt, gael ei ’ovyn y gan y genedlaeth hon, 51o waet Abel yd waed Zacharias, yr hwn a las yn cyf rwng yr alltar ar Templ: yn ddian y dywedaf wrthych, ei govynnir y gan y genetlaeth hon. 52Gwae chvvychwi + es ponwyr‐y‐Ddeddyf: can ys dducesoch ymaith * egoriat y gwybyddiaeth: nyd aethoch y mywn ychunain, a’r ei oedd yn dyuot y mywn, a ’oharddesoch. 53Ac ef yn dywedyt y pethae hyn wrthyn, y dechreuawdd y Gwyr‐llen a’r Pharisaiait y * ddyludaw ef yn ddrud, a’ ei ddenu y ymadrodd am llawer o bethae, 54gan y gynllwyn ef, a’ chaisiaw hela ryw beth o y ben ef, er cahel o hanynt achwyn arnaw.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index