Chwilio ffurf

SALMOS 34

Jeꞌej tyaj tyuꞌtáchuiicaj tyej tyij tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Tavástaraꞌ

David tɨ joꞌtyéyuꞌxacaꞌaj, tɨꞌɨj tyíchee aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Abimélec, ɨ tɨ jimi hueꞌtzij jɨn aꞌyan tyuꞌtóosejratacaꞌ tɨjɨn huatyóotɨmueꞌriꞌ

1Aꞌnáj tɨnaꞌaj nu tyeꞌtyóotziꞌreꞌej naꞌmej ɨ Tavástaraꞌ,

nye tyenyij nu jɨn aꞌnáj tɨnaꞌaj jimi tyiꞌchuíicaj naꞌmej.

2Nyáaj nu áꞌnyatzaahuatyeꞌ ɨ Tavástaraꞌ jimi,

¡xáanamuajriꞌ siajta huatóotyamuaꞌveꞌen, tyétyacaa siaj quee óotzaahuatyeꞌ!

3Tyicheꞌ néijmiꞌi jimi tyuꞌtáchuiicaj tyajta séej tyanaꞌaj aꞌhuatanyúucarityeꞌen

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee ɨ tɨ jɨn ántyapuaj ɨ Tavástaraꞌ.

4Tavástaraꞌ nu jimi jaatáhuoj tɨꞌij naatáhuɨɨreꞌen, aꞌɨ́ɨ puꞌij náanamuajriꞌ,

ajta jeꞌen nyaj japua huatanyúj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyej nyáaj tyíꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj,

5Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jahuoo ɨ Tavástaraꞌ jimi

aꞌɨ́ɨ mu nyéeriꞌisteꞌ séeriaꞌaj muáꞌjuꞌun aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj jutyamuaꞌveꞌ

majta jeꞌen quee aꞌnáj huatóotyeviꞌraꞌastaj.

6Aꞌíi pu huajíjhuacaꞌ ɨ tɨ quee jeꞌej tyéejviicueꞌ, Tavástaraꞌ puꞌij jáanamuajriꞌ

ajta néijmiꞌi jɨn japuan huatanyúj ɨ tɨ jɨn jeꞌej tyóomuaꞌajcaa.

7Aꞌɨ́jna ɨ tajapuá tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Tavástaraꞌ jimi aꞌɨ́ɨ pu huáꞌchaꞌɨj ajta huaꞌ japua huatányuusij

aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj ɨ Tavástaraꞌ.

8Siataꞌaj jaatyéesej, siajta jeꞌen jáamuaꞌreej tɨ néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ een ɨ Tavástaraꞌ.

¡Cheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ tɨ aꞌɨ́j jitze tyíꞌcaꞌnyej!

9Siataꞌaj jaatyátzaahuatyeꞌen ɨ Tavástaraꞌ, néijmiꞌi ɨ maj jimi tyámuaꞌ een,

jiꞌnye capu tyiꞌtɨ́j huoꞌtyaꞌɨtziityeꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj.

10Aꞌɨ́ɨmaj ɨ chíjtyaanyiꞌij aꞌɨ́ɨ mu pueꞌéenyeꞌej muáꞌjuꞌun ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ, majta jajpuéetzij muáꞌjuꞌun matɨꞌɨj huatatájcun,

majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jahuoo ɨ Tavástaraꞌ jimi capu aꞌnáj tyiꞌtɨ́j huáꞌɨtziityaꞌaj jaꞌmej.

11Musioꞌváꞌjuꞌ, nyiyóojmuaꞌ, siataꞌaj náanamuaj:

aꞌɨ́j nu jáꞌmuamuaꞌtyen siaj sij tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj ɨ Tavástaraꞌ.

12¿Nyi páaxɨeꞌveꞌ paj jéehua áꞌtyeeviꞌin?

¿Nyi páaxɨeꞌveꞌ paj jaxáahuaj chajca?

13Pataꞌaj jaatapuáꞌcɨtaj tɨꞌij muaꞌ nyanúu quee jeꞌej puaꞌaj tyíꞌxaxaꞌtaꞌan,

ajta tɨꞌij muaꞌ tyenyij quee aꞌnáj tyíꞌhueꞌtaj.

14Ajtáraꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, pajta jeꞌen tyámuaꞌ huárɨnyij,

aꞌɨ́j paj huáhuoonyij ɨ tɨ naa muaꞌaxcaj, pajta jeꞌen aꞌɨ́j jitze ucájrutyej.

15Tavástaraꞌ pu huáꞌchaꞌɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ tyétyacaa maj tyámuaꞌ een

ajta huáꞌnamuaj jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyityeetyényuusij.

16Tavástaraꞌ pu huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj,

aꞌɨ́j pu jɨn huaꞌantyipuaꞌrityeꞌsij mej mij quee cheꞌ huaꞌtamuáꞌreꞌrihuaꞌan ɨ cháanacaj japua.

17Tavástaraꞌ pu janamuaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáataj tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj,

ajta néijmiꞌi jɨn japuan huatányuusij tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn jeꞌej tyóomuaꞌajcaj.

18Tavástaraꞌ pu véjriꞌ séejreꞌ, tɨꞌij huaꞌ japua huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jeꞌej tyéejtyoovej ɨ juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ

majta meríj yoꞌrɨej ɨ maj jitzán tyiꞌijchóꞌvaꞌcaꞌaj.

19Aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj jéehua pu tyiꞌtɨ́j jɨn japuéjtzitaren,

ajta aꞌɨ́jna ɨ Tavástaraꞌ aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi jɨn japuan huatányuusij.

20Aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi ɨ caríiraꞌ chaꞌɨj,

camu mij séej antyínaꞌcaj.

21Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj aꞌɨ́j mu jɨn cuiꞌnyij ɨ maj jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj,

majta aꞌɨ́ɨmaj mu japuéjtzitaren ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáataj tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj.

22Ajta aꞌɨ́jna ɨ Tavástaraꞌ aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ japua huatányuusij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ,

¡camu aꞌyan tyaꞌajpuéjtzij muáꞌjuꞌun aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jitzán tyíꞌcaꞌnyej!