Chwilio ffurf

SALMOS 116

Jeꞌej tyaj jimi tyityeetyényuunyij tyej tyij tyaatatyójtziꞌreꞌen

1Nyáaxɨeꞌveꞌ ɨ Tavástaraꞌ jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu náanamuajriꞌ nyatɨꞌɨj jimi huatyéenyuj,

2jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ huóoruuj tɨꞌij náanamuaj.

¡Nyáaj nu nyij jimi aꞌyan tyáꞌhuoo naꞌmej nyatɨꞌɨj nyanaꞌaj áꞌtyeeren nyajúurij!

3Aꞌɨ́ɨ pu naatyáajɨꞌquej ɨ tɨ tyeꞌentyípuaapuaꞌrityee,

nyajta tɨn aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzee joꞌmaj tyityajáꞌavaꞌtacaa nyatɨꞌɨj quee jeꞌej jájtyooveꞌej

aꞌɨ́ɨ pu ajta naatyáajɨꞌquej ɨ nyaj jɨn tyuꞌtátzɨɨn ajta ɨ tɨ nyetyácuiꞌnyisimeꞌej.

4Aj nu nyij huatyéenyuj aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ Tavástaraꞌ

aꞌyaa nu nyij jéehua tyaatáhuaviiriꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn japuan huatányuunyij ɨ nyajúuricamej.

5Tavástaraꞌ pu tyámuaꞌ tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ ajta tyihuaꞌcuꞌvej;

taj Dios pu huápuɨꞌɨj naa tyihuojóꞌmuaꞌraj.

6Tavástaraꞌ pu huáꞌchaꞌɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee óotzaahuatyeꞌ.

Tɨꞌɨj nyéetzij quee cheꞌ nyacaꞌnyistiꞌracaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu nyajapuáj huatanyúj.

7Ajta ijíij, aꞌyaa pu tyíꞌnyaɨꞌɨriityeꞌ nyej nyaxáahuaj séjreꞌej

jiꞌnye ɨ Tavástaraꞌ pu nye jimi tyámuaꞌ tyúꞌruuj,

8jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu nyajapuáj huatanyúj nyej nyij quee huámuɨꞌnyij,

jiꞌnye nyajapuáj pu huatanyúj nyej nyij quee cheꞌ nyeyiinyej nyajta quee cheꞌ eetahuɨꞌtzɨꞌɨn.

9Néijmiꞌi nu jɨn jaꞌráꞌastijreꞌej ɨ Tavástaraꞌ

nyatɨꞌɨj nyooj júurij íiyan ɨ cháanacaj japua.

10Nyáaj nu jitzán tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj, tyij nyajta aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj

nyaj huápuɨꞌɨj jéehua jeꞌej puaꞌaj tyéꞌnyamuaꞌajcaa.

11Nyatɨꞌɨj quee cheꞌ jeꞌej jájtyoovaꞌaj, aꞌyaa nu tyuꞌtaxájtacaꞌ

maj néijmiꞌi ɨ tyeɨ́tyee tyíꞌhueꞌtacaa.

12¿Jiꞌnye nyij tyáꞌnajchityeꞌen ɨ Tavástaraꞌ

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ tyámuaꞌ naa tyúꞌruuj nye jimi?

13¡Nyeꞌejriásij aꞌɨ́jcɨ ɨ váasuj tɨ jɨn nyajapuáj huatanyúj

nyajta jeꞌen jitzán maꞌcan huatyényuusij!

14Naꞌrányaꞌastej tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn tyaꞌtáratziiriꞌ ɨ Tavástaraꞌ

néijmiꞌi ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen metyiꞌséeracaj.

15Jéehua pu tyajaꞌhuóojɨpuaj ɨ Tavástaraꞌ

tɨpuaꞌaj jaaséj tɨ sɨ́ɨj huámuɨꞌnyij ɨ maj jaxɨeꞌveꞌ.

16¡Muáaj paj Tavástaraꞌ, nyáaj nu muéetzij muahuɨɨreꞌ!

¡Nyáaj nu yójraꞌ pueꞌéen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ muéetzij muahuɨɨreꞌ!

Muáaj paj períj jájtzaanaxɨj nyáaj nyej jɨn jɨꞌquiꞌhuacaꞌaj.

17Ajta nyej nyij tyimuaatatyójtziꞌreꞌen, a jimi nu tyuꞌtámuꞌvejritaj,

nyajta aꞌ jimi huatyényuusij, Tavástaraꞌ, aꞌɨ́jcɨ ɨ paj jɨn ántyapuaj.

18Naꞌrányaꞌastej tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn tyaꞌtányaratziiriꞌ ɨ Tavástaraꞌ jimi

néijmiꞌi ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen metyiꞌséeracaj,

19aꞌújna joꞌtɨj jaꞌrájtaꞌcuaj ɨ tyeyúujraꞌ ɨ Tavástaraꞌ,

¡jéꞌtaꞌ aꞌájna muéetzij jimi, Jerusalén!

¡Alelúuyaj!