Chwilio ffurf

1 Juan 5

Aꞌɨ́jna ɨ tyaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyaj jɨn taxɨeꞌveꞌ

1Aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ tɨ Jesús aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ, aꞌɨ́ɨ pu yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ yoꞌpuáaraꞌan puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu ajta huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ yójmuaꞌmuaꞌ. 2Tɨpuaꞌaj tyáaxɨeꞌveꞌej ɨ Dios tyajta aꞌyan rɨjcaj jeꞌej tɨ tyíꞌijta, aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tyej tyajta huaꞌxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios. 3Tɨpuaꞌaj tyáaxɨeꞌveꞌej ɨ Dios aꞌyaa pu ajta tyúuxɨeꞌveꞌ tyej tyij jaꞌráꞌastijreꞌen jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyíꞌtaꞌijtyeꞌ, ajta capu muárɨeꞌrij tyaj jaꞌráꞌastijreꞌen jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyíꞌtaꞌijtyeꞌ, 4jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌantyimueꞌtɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua. Ajta ɨ tyaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́ɨ pu taatáꞌ tyej tyij néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyámueꞌtɨn. 5Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ tɨ ɨ Jesús aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ yójraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyámueꞌtɨj íiyan cháanacaj japua.

6Ajta aꞌnáj tɨ ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen ajtáhuaꞌaj aꞌyan huataséjre ityájma jimi, Aꞌyaa tu aꞌɨ́jna jɨn tyáꞌmuaꞌreej tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn huáɨꞌhuacaꞌ ajta jeꞌráaxɨrej ɨ juxúureꞌ tɨꞌɨj huamuɨ́ꞌ, tyajta quee jájtyij tyanaꞌaj jɨn aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej, sulu jájtyij jamuán ajta xúureꞌej. Ajta ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej, ajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ júuricamej tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tyíꞌxaj. 7Majta huéeicaj ɨ maj aꞌyan tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej: 8aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ɨ jájtyij ɨ tɨ jɨn huáɨꞌhuacaꞌ ɨ Jesús, ajta ɨ xúureꞌej ɨ tɨ jeꞌráaxɨrej ɨ Cɨríistuꞌ tɨꞌɨj huamuɨ́ꞌ ɨ cúruuj jitze, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huéeicaj, néijmiꞌi mu juxaꞌaj manaꞌaj tyíꞌxaj. 9Aꞌyaa tu tyáꞌantzaahuaj jeꞌej maj tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ tyeɨ́tyee, ajta jéetzeꞌ tyíꞌhuɨɨreꞌ tyaj jaꞌantzaahuatyeꞌen jeꞌej tɨ ɨ Dios tyíꞌxaj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jitze maꞌcan tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ juyój. 10Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ yójraꞌ jimi ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu nyúucarij jitzán tyíꞌsejreꞌ, ajta ɨ tɨquee tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi, aꞌyaa pu tyéꞌsejrata ɨ Dios tɨꞌɨj ɨ tɨ tyíꞌhueꞌtacaa, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨquee jaꞌtzaahuatyeꞌ jeꞌej tɨ ɨ Dios tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ juyój jitze maꞌcan. 11Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ Dios tɨ jaataxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ taatáꞌsij tyej tyij júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen, ajta aꞌɨ́jna ɨ júuricamej aꞌɨ́j pu jitze eerányinyii ɨ yójraꞌ ɨ Dios. 12Aꞌtɨ́j tɨ jimi séejreꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu júurij huatyáꞌɨtzeereꞌej jusén jɨmeꞌ, ajta ɨ tɨquee jimi séejreꞌ capu júurij taꞌmej.

13Aꞌyaa nu muaꞌajmaj tyajáꞌmuayuꞌseꞌej mu siaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ yójraꞌ ɨ Dios, siaj sij jáamuaꞌreej siaj júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen jusén jɨmeꞌ.

14Jitzán tu tyíꞌcaꞌnyej ɨ Dios, jiꞌnye aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨjɨn tɨpuaꞌaj tyiꞌtɨ́j tyaatáhuavii jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ, aꞌɨ́ɨ pu tanamuajran. 15Ajta aꞌyájna tyatɨꞌɨj tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨ Dios tanamuaj jeꞌej tyaj tyiꞌtɨ́j tyaatáhuaviiraj, aꞌyaa tu tyajta tyáamuaꞌreej tyaj aꞌyan tyéꞌejchaꞌɨj jeꞌej tyaj tyiꞌtɨ́j tyaatáhuaviiraj.

16Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj aꞌyan tyéꞌsejra tɨ ɨ ihuáariaꞌraꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, tɨquee aꞌyan tyáꞌcɨꞌpuaj tɨꞌij aꞌɨ́jna jɨn huámuɨꞌnyij, cheꞌ jɨmeꞌ jaatáhuaviij ɨ Dios, taꞌaj ij ɨ Dios jaatáꞌan tɨ júurij táꞌraꞌnyij, tɨpuaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn aꞌyan rɨjcaj tɨquee jacɨꞌpuaj tɨꞌij aꞌɨ́jna jɨn huámuɨꞌnyij. Aꞌyaa pu ajta tyíꞌsejreꞌ ɨ tɨ jɨn aꞌtɨ́j ootyáꞌɨtzeerej tɨꞌij ajta aꞌɨ́jna jɨn huámuɨꞌnyij, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ canu aꞌyan tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ siaj aꞌɨ́jna jɨn jaatáhuaviij. 17Néijmiꞌi ɨ maj jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, aꞌɨ́j mu jɨn juxanaꞌcɨreꞌ, ajta pu ityájma jimi séejreꞌ ɨ maj jɨn áꞌɨtzeereꞌ, ɨ tɨquee aꞌyan tyihuáꞌcɨꞌtyij mej mij aꞌɨ́jna jɨn huácuiꞌnyij.

18Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ aꞌɨ́jna ɨ Dios tɨ jimi séejreꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨ yójraꞌ ɨ Dios jachaꞌɨj, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een capu jeꞌej joorej aꞌɨ́jcɨ ɨ aꞌtɨ́j. 19Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tyaj ɨ Dios jitze ajtyámaꞌcan, majta néijmiꞌi ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨ pu tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ xɨéjnyuꞌcarij tɨ jeꞌej puaꞌaj een. 20Aꞌyaa tu tyajta tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨ yójraꞌ ɨ Dios yatanyéj, ajta taatáꞌ tyej tyij yóꞌitej táꞌraꞌnyij, tyajta jáamuaꞌtyij aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ Dios puéꞌeen. Aꞌɨ́j tu jitze ajtyámaꞌcan ɨ yójraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ puꞌij aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ séejreꞌ, tɨ ajta taatáꞌsij tyej tyij júurij táꞌraꞌnyij jusén jɨmeꞌ. 21Mu siaj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen, siataꞌaj tyámuaꞌ tyityahuóochaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj hueꞌtzij jɨn jusejrataj.