Chwilio ffurf

1 Corintios 12

Ri ukꞌuan roma ri Espíritu Santo ma ndubꞌij ta itzel teq tzij chirij ri Jesús

1Hermanos, pa ruwiꞌ ri jalajaj loqꞌolej teq sipanik nduyaꞌ ri Espíritu Santo,+ niwojoꞌ chi rix kꞌo ndiwetamaj pa ruwiꞌ.

2Rix iwetaman chi atoq kꞌajani titaqij ri Ajaw, achel ta tzꞌapin iwech xixukꞌuꞌex chin xiyaꞌ kiqꞌij tiox ri xa ma ngechꞌaꞌa ta, achel ndikibꞌen ri esachineq. 3Romariꞌ nibꞌij chiwa: Nixta jun wineq ri ukꞌuan roma ri Espíritu chin ri Dios ndubꞌij itzel teq tzij chirij ri Jesús y keriꞌ chuqaꞌ, nixta jun wineq ndubꞌij Ajaw chare ri Jesús, si ma ja ta ri Espíritu Santo+ ukꞌuayon richin chin ndubꞌij.

Jalajaj loqꞌolej teq sipanik nduyaꞌ ri Espíritu Santo

4Ekꞌo jalajaj loqꞌolej teq sipanik yoꞌon chaqe chin ndiqabꞌen rusamaj ri Dios,+ pero ri Espíritu Santo ri ndiyoꞌon chaqe, xa kin xe wi jun.+

5Y keriꞌ chuqaꞌ, ekꞌo jalajaj teq rusamaj ri Dios+ yoꞌon chin ngebꞌan, pero ri Ajaw pa ruwiꞌ ri samaj riꞌ xa kin xe wi jun, y riꞌ ja ri Ajaw Jesús. 6Y kꞌo chuqaꞌ jalajaj teq rubꞌanik ngojtiker ndiqabꞌen chin ndiqabꞌen rusamaj ri Dios, pero ri Dios xa kin xe wi jun, y ja ri ruchuqꞌaꞌ rijaꞌ ri ndisamej pa qánima chin ndiqabꞌen. 7Ri ruchuqꞌaꞌ ri Espíritu Santo ri ndiqꞌalajin rikꞌin ri ndibꞌanatej chiqaqꞌaꞌ chiqajununal, reꞌ chin kꞌo utz ndukꞌen pe chaqe qonojel ri qataqin. 8Porque chake jujun, ri Espíritu Santo nduyaꞌ chi ngechꞌaꞌa rikꞌin nojibꞌel pataneq rikꞌin ri Dios. Chake chꞌaqa ri Espíritu Santo nduyaꞌ pa kánima tzij chin ngechꞌaꞌa nimalej teq etamabꞌel pataneq rikꞌin ri Dios. 9Chake chꞌaqa, ri Espíritu Santo rubꞌanun chi más santienta kuqul kikꞌuꞌx chi ri Dios ngerubꞌen nimalej teq achike. Chake chꞌaqa chik, ri Espíritu Santo ruyoꞌon chi ngekikꞌachojrisaj+ wineq chuwech ri kiyabꞌil. 10Chake chꞌaqa, ruyoꞌon uchuqꞌaꞌ chin ndikibꞌen milagros,+ chake chꞌaqa, ruyoꞌon chi ndikiqꞌalajrisaj ri ndubꞌij pe ri Dios pa kánima, chake chꞌaqa ruyoꞌon chi ndikibꞌij si ja ri Espíritu chin ri Dios kꞌo rikꞌin jun wineq o naq.+ Chake chꞌaqa, rubꞌanun chi ngechꞌaꞌa pa jalajaj teq chꞌabꞌel+ ri ma kitijon ta kiꞌ rikꞌin, y chake chꞌaqa, rubꞌanun chi ndikiqꞌalajrisaj ri ndibꞌix pa jun chik chꞌabꞌel, chꞌabꞌel ri ma kitijon ta kiꞌ rikꞌin. 11Y nojel re loqꞌolej teq sipanik reꞌ, xa kin xe wi jun ndiyoꞌon richin, y riꞌ ja ri Espíritu Santo ri ndisipan chaqe chiqajununal kin achel ndirajoꞌ rijaꞌ.

12Keriꞌ nibꞌij chiwa porque kin jalajaj ruwachinel ruqꞌa-raqen ri qa-cuerpo, y nojel riꞌ xe jun cuerpo rubꞌanun. Keriꞌ chuqaꞌ roj ri qataqin ri Cristo, maske roj kꞌiy, xe jun cuerpo qabꞌanun rikꞌin. 13Porque roj qonojel xojbꞌan bautizar+ rikꞌin ri Espíritu Santo ri kin xe wi jun, chin xojok jun cuerpo rikꞌin ri Cristo, y ma jun ndubꞌen si roj israelitas o naq, si roj loqꞌon teq samajelaꞌ o naq. Qonojel xyoꞌox jun mismo Espíritu chaqe.

14Kin qetzij wi kꞌa, ri cuerpo ma xe ta jun ruwachinel ruqꞌa-raqen kꞌo, xa kin ekꞌiy. 15Si ri aqen xtubꞌij ta: Riyin roma ma yin ta qꞌaꞌaj, romariꞌ ma yin ta richin ri cuerpo, xtichajeꞌ ta, ri keriꞌ ndubꞌij ma ndubꞌij ta tzij chi man ta richin ri cuerpo. 16Y si ri xikin xtubꞌij ta: Riyin roma ma yin ta jun wech chin ri cuerpo, romariꞌ ma yin ta richin ri cuerpo, xtichajeꞌ ta, ri keriꞌ xtubꞌij ma ndubꞌij ta tzij chi man ta richin ri cuerpo. 17Xa ta nojel ruwachinel ruqꞌa-raqen ri qa-cuerpo ruyon ta wech, man ta ngojtiker ngojakꞌaxan. Xa ta nojel ruwachinel ruqꞌa-raqen ri qa-cuerpo ruyon ta xikin, man ta ngojtiker ndiqaseq jun achike. 18Pero kin qetzij wi chi ja ri Dios xnukꞌu ri qa-cuerpo roj wineq; xuyaꞌ pa teq kikꞌojlibꞌel ri jalajaj ruwachinel ruqꞌa-raqen ri qa-cuerpo achel xrajoꞌ rijaꞌ. 19Si ri jalajaj ruwachinel ruqꞌa-raqen ri qa-cuerpo xe ta jun ruwech nojel, man ta qꞌalej chi cuerpo. 20Ri ngojtajin chubꞌixik jareꞌ: Ri qa-cuerpo jalajaj ruwachinel ruqꞌa-raqen kꞌo, pero xe jun cuerpo rubꞌanun.

21Romariꞌ, ri runaqꞌ teq qawech maneq cheꞌel kereꞌ xtikibꞌij chake ri qaqꞌaꞌ: Ma ngixkꞌatzin ta chaqe. Y ri jolomaj maneq cheꞌel kereꞌ xtubꞌij chake ri qaqen: Ma ngixkꞌatzin ta chuwa. 22Pero ri ruwachinel ruqꞌa-raqen ri qa-cuerpo ri pa qawech roj achel xa maneq ok keqalen, jariꞌ ri más ngekꞌatzin chare ri qa-cuerpo. 23Y ri ruwachinel ruqꞌa-raqen ri qa-cuerpo ri pa qawech roj ndikikꞌen pe kꞌix y ma ndiqajoꞌ ta ngeqakꞌut, jariꞌ ri más ngeqaweq y utz kitzꞌapixik ndiqabꞌen. 24Jakꞌa ri ruwachinel ruqꞌa-raqen ri qa-cuerpo ri ma ndikikꞌen ta pe kꞌix chaqe, ma ndikꞌatzin ta chi ngeqaweq. Pero ri Dios utz xubꞌen chare nojel. Porque hasta ri ruwachinel ruqꞌa-raqen ri qa-cuerpo ri maneq ok keqalen pa qawech, rijaꞌ xubꞌen chi más jabꞌel ngeqabꞌen cuenta, 25chin keriꞌ junan kiwech ndikachibꞌilaj kiꞌ nojel teq ruwachinel ruqꞌa-raqen ri qa-cuerpo, y kin ndikitolaꞌ kiꞌ chikiwech. 26Atoq jun ruwachinel ruqꞌa-raqen ri qa-cuerpo ndiqꞌaxa, ri chꞌaqa chik ndikinaꞌ ri qꞌaxomal riꞌ, y si jun ruwachinel ruqꞌa-raqen ri qa-cuerpo ndinimrisex ruqꞌij, ri chꞌaqa chik chuqaꞌ ngekikot+ roma rijaꞌ.

27Ri niwojoꞌ nibꞌij chiwa jareꞌ: Roj y rix ri qataqin ri Cristo, roj okuneq ru-cuerpo rijaꞌ,+ y chiqajununal roj okuneq ruwachinel ruqꞌa-raqen ri ru-cuerpo chin ndiqatolaꞌ qiꞌ chiqawech. 28Y ri Dios chin ndibꞌanatej ri rusamaj chiqakajal roj ri qataqin chik ri Cristo, xeruyaꞌ jalajaj teq samajelaꞌ:+ Nabꞌey xojruyaꞌ roj, ri roj apóstoles, rukan ri ngeqꞌalajrisan ri ndubꞌij pe ri Dios pa kánima, rox ri tijonelaꞌ,+ chirij riꞌ ri ngebꞌanun milagros, chirij riꞌ xeruyaꞌ ri yoꞌon chake loqꞌolej teq sipanik chin ngekikꞌachojrisaj ri ngeyawej, y chuqaꞌ ri ngetoꞌon kichin ri ndikꞌatzin kitoꞌik. Xeruyaꞌ chuqaꞌ ri eyoꞌon pa kiwiꞌ ri hermanos+ chin ndibꞌanatej ri jalajaj ruwech rusamaj ri Dios chikikajal y chuqaꞌ ri ngechꞌaꞌa pa jalajaj teq chꞌabꞌel+ ri ma kitijon ta kiꞌ rikꞌin. 29Pero ma konojel ta e-apóstoles, ma konojel ta kꞌo ri ndubꞌij pe ri Dios pa kánima, ma konojel ta etijonelaꞌ, ma konojel ta ebꞌanuy milagros, 30ma konojel ta yoꞌon chake chi ngekikꞌachojrisaj ri ngeyawej, ma konojel ta ngechꞌaꞌa pa jalajaj teq chꞌabꞌel ri ma kitijon ta kiꞌ rikꞌin, y ma konojel ta yoꞌon chake chi ngetiker ndikiqꞌalajrisaj ri ndibꞌix pa jun chik chꞌabꞌel, chꞌabꞌel ri ma kitijon ta kiꞌ rikꞌin. 31Pero rix nojel iwánima tirayij+ chi ndiyoꞌox chiwa ri loqꞌolej teq sipanik ri más ndikikꞌen pe kꞌiyilen chare kikꞌaslen ri kitaqin chik.

Ri más utz ja ri ngojojowan

Pero riyin niwojoꞌ ngixintijoj rikꞌin jun chik achike ri kꞌa más yalan ke chuwech ri keriꞌ ndibꞌen.

Ri Dios ndichꞌaꞌa chaqe pa qachꞌabꞌel wokami

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index