Chwilio ffurf

PARARUDAN 8:24

24Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngamargiang pakarsan Idane, tumuli rauh buyung akeh pisan, ngranjing ka purin sang prabu, ka jeron prakanggen idane. Sakuubing jagat Mesire kalikub antuk buyung, kantos jagat Mesire rusak ulihan buyunge punika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index