Chwilio ffurf

PARARUDAN 8:12

12Irika Dane Musa miwah Harun mapamit saking ajeng sang prabu tumuli medal. Dane raris ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa nglungsur mangda katake sane karauhang punika kasirnayang.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index