Chwilio ffurf

PANGELING-ELING 8:9

9Parasemeton nenten pacang naenin kaluen wiadin kakirangan irika. Batu kaang gumine punika madaging besi, tur ring bukit-bukitnyane semeton jaga ngeniang temaga.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index