Chwilio ffurf

PANGELING-ELING 2:15

15Ida Sang Hyang Widi Wasa terus-tumerus nglawan ipun, kantos ipun makasami telas kasirnayang.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index