Chwilio ffurf

Psalteri 145

Lavduria e Davidit.

1Kam me të naltuem, o Perëndia em, Mbëret, edhe kam me bekuem emëninë tand për gjithë jetënë, edhe për gjithë jetënë.

2Përditë kam me të bekuem, edhe kam me lavduem emëninë tand për gjithë jetënë, edhe për gjithë jetënë.

3Zoti asht’ i math, e fort i lavdurueshim, edhe madhënis’ ati s’i gjindetë fund.

4Brezi brezit ka me lavduruem punët’ e tua, edhe ka me treguem fuqinë tande.

5Kam me folë për madhënin’ e lavdisë shenjtënisë s’ate, edhe për punët e tua të mërekullueshimetë;

6edhe kanë me folë për fuqin’ e punëvet tua të frikshimevet, edhe kam me treguem madhëninë tande.

7Kanë me prumë ndër mend të shumën’ e së mirësë s’ate, edhe kanë me u gëzuem për dreitëninë tande.

8Zoti asht’ i dhimpshim edhe i përdëllyeshim, zemërë-gjanë edhe përdëllim-math;

9Zoti asht’ i mirë mbë të gjithë, edhe përdëllimet’ e ati janë mbi gjithë punët e ati.

10Gjithë punët’ e tua, o Zot, kanë me të lavduruem, edhe të dreitët’ e tu kanë me të bekuem.

11Kanë me thanë për lavdin’ e mbëretënisë s’ate, edhe kanë me folë për madhëninë tande.

12Për me bamë të ditunë te të bijt’ e njerëzëvet madhënin’ e ati, edhe lavdin’ e madhënisë mbëretënis’ ati.

13Mbëretënia jote ashtë nji mbëretëni e gjithë jetëvet, edhe pushteti yt ashtë mbë gjithë brezat.

14Zoti ngre gjith’ ata qi bienë, edhe dreiton gjith’ ata qi janë të kurrusunë.

15Syt’ e të gjithëve shpërejënë mbë tyi, edhe ti u ep ushqiminë me kohë.

16Hap dorënë tande, edhe mbush me të mira çdo gja të gjallë.

17Zoti asht’ i dreitë mbë gjith’ udhët e veta, edhe i mirë mbë gjithë punët e veta.

18Zoti ashtë ndaj gjith’ ata qi thërresinë mb’ate, ndaj gjith ata qi thërresinë mb’ate me të vërtetë.

19Ban dëshërimin’ e atyne qi e druejënë, edhe ndigjon të bërtitunit’ e atyne, edhe i shpëton.

20Zoti ruen gjith’ ata qi e duenë, edhe ka me prishunë gjithë të pa-besëtë.

21Goja eme ka me folë lavdurimin’ e Zotit, edhe çdo mish le të bekojë të shenjtënuemin’ emënin’ e ati për gjithë jetënë, edhe për gjithë jetënë.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index