Chwilio ffurf

Romains 2:20

20mâ gè yè gaamëë yè-r̂é paxa vi mür̂ü, mâ vi aʼpâgür̂ü yè-r̂é paxa o yar̂i, wè gè tö xar̂a xè-i né mââyöö dö dâ né vi tâwai mâ avâr̂i,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index