Chwilio ffurf

Marc 3:10

10Wè na wê pè mör̂u pâr̂â kâmö paxa pôr̂ô na ce, bör̂i rhau cér̂é pa wii na pèii xé-r̂é, wè cér̂é rhau cê ua-è cè ké-r̂é paxè-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index