Chwilio ffurf

Maki 14:10

Yudasi Ma Yisasin Namuro Ayampin Avían Kaono Van Kana Ino Sein Baya Ino

(Matiu 26:14-16; Ruku 22:3-6; Yoni 6:70-71)

10Maí damú tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) eyo iyampon kayo finte mana Yudas Iskariotin ne sin mano monó ánon banta kayo ayampin Yisasin ameno van oren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index