Chwilio ffurf

Miamun 31:50

50Da bida u naŋa dzi naruŋʼ rusaŋʼ finam ani naŋgan mpadan maisa wasi ma u tipa uda sagat faʼ mpruʼan da garam maʼan i tsaŋandan da mamida barima sisiŋʼ da dzi da maram wafur, Anutu imunti wasaʼ da irarab agi sib.”