Chwilio ffurf

Revelesen 22:6

Jisas bari yaakandékwa

6Wani Gotna kundi kure gaayakwa du wani musé wakwasnyétake wunat anga wandén, “Wanangwa akwi kundi wan papukundi yamba yé wa. Wan yéku kundi wa. Yi wan wanana wa. Akwi du dakwa wani kundiké yékunmba vékulaka-kandakwa. Néman Du Got déku yémba kundi kwayékwa duna mawulé yékun yate wandéka wa déku kundi kure gaayakwa du nak yaandén. Déku jémbaa yakwa du dakwa det bari yaaké yakwa akwi muséké wakwasnyéndénngé Got wandéka wa wani du yaandén.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index