Chwilio ffurf

Matɨyuo 18

“Go seáyɨ e imónɨnɨ́árɨnɨ?” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

1Íná wiepɨsarɨŋowa “Noneyá negɨ́ wo seáyɨ e neaimónɨnɨ́o gorɨnɨ?” nɨyaiwiro Jisaso tɨ́ŋɨ́ e aŋwɨ e nɨbɨro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Joxɨ rɨxa mɨxɨ́ ináyɨ́ nimónɨrɨ neameŋweaŋáná noneyá wo go seáyɨ e neaimónɨnɨ́árɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 2o niaíwɨ́ onɨmiá bimɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ áwɨnɨ e nurárɨmáná 3re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nepa seararɨŋɨnɨ. Soyɨ́né dɨŋɨ́ ‘Ayo seáyɨ e omúrónɨmɨnɨ.’ yaiwiarɨgɨ́ápɨ dɨŋɨ́ yaíkiá mɨmopa ero niaíwɨ́ onɨmiánɨŋɨ́ mimónɨpa ero niaíwɨ́ ‘Ámá wo seáyɨ e nɨnimónɨrɨ́ná ayɨ́ ananɨrɨnɨ.’ yaiwiarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ e mɨyaiwipa ero nerɨ́náyɨ́, aŋɨ́namɨ ŋweaŋoyá xwioxɨ́yo wí páwipaxɨ́ menɨnɨ. 4Ámá ‘Seáyɨ e imónɨŋáonɨmanɨ. Niaíwɨ́ rɨpɨ yapɨ imónɨŋɨnɨ.’ yaiwíɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ aŋɨ́namɨ ŋweaŋo xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ meŋweanɨ́ápimɨ nɨpáwiro seáyɨ e imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. 5Gɨyɨ́ gɨyɨ́ nionɨ nɨnɨxɨ́dɨro nánɨ ámá niaíwɨ́ rɨpiamɨ́nɨŋɨ́ nɨmimónɨrónáyɨ́ ayɨ́ nionɨ enɨ́nɨŋɨ́ nɨmimónarɨŋoɨ. 6E nerɨ aí ámá niaíwɨ́ rɨpiánɨŋɨ́ sɨnɨ dɨŋɨ́ nɨkwɨ́roanɨro yarɨgɨ́áyo mɨrɨrakɨ́ wiarɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyo Gorɨxo xeanɨŋɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ wikárɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ sɨnɨ mɨrɨrakɨ́ mɨwinɨŋáná ámá wa sɨ́ŋá tɨ́nɨ siŋwɨ́yo gwɨ́ nɨjimáná rawɨrawáyo mamówáránáyɨ́ rɨ́nɨŋɨ́ xwé nɨwinɨrɨ aiwɨ Gorɨxo wimɨnɨrɨ eŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨŋagɨ nánɨ ayɨ́ ananɨrɨnɨ. 7Ámá wíyo óreámioápoyɨnɨrɨ wíwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ aweyɨ! Sɨ́á wɨyi ayɨ́ majɨ́á wórɨnɨ́árɨnɨ. Gorɨxo xeanɨŋɨ́ wikárɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí wíwɨnɨgɨnɨ. Ámá wíyo óreámioápoyɨnɨrɨ wíwapɨyipɨ́rɨ́á aiwɨ ámá e wíwapɨyíɨ́áyɨ́ xeanɨŋɨ́ wímeanɨ́á eŋagɨ nánɨ aweyɨ! Sɨ́á wɨyi ayɨ́ majɨ́á wórɨnɨ́árɨnɨ. 8Dɨxɨ́ wéú tɨ́nɨranɨ, sɨkwú tɨ́nɨranɨ, ɨ́wɨ́ nánɨ nɨsimónɨrɨ́náyɨ́ ‘O rɨ́á anɨŋɨ́ wearɨŋɨ́yo nikeaárɨnɨgɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ nɨwákwínɨrɨ emɨ morɨ́ɨnɨ. E ninɨrɨ́náyɨ́, rɨ́nɨŋɨ́ xwé nɨsinɨrɨ aiwɨ wé rasɨ́á sɨkwɨ́ rasɨ́á eŋoxɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́pɨ anɨŋɨ́ ŋwearɨ́a nánɨ nɨmearɨ́náyɨ́ ayɨ́ ananɨrɨnɨ. Mɨwákwínɨpa nerɨ wé núkaúnɨ tɨ́nɨ sɨkwɨ́ núkaúnɨ tɨ́nɨ sɨnɨ eŋánáyɨ́, o rɨ́áyo nɨsikeaárɨrɨ́ná ayɨ́ naŋɨ́manɨ. 9Dɨxɨ́ sɨŋwɨ́yi enɨ ‘Ɨ́wɨ́ apɨ eɨ.’ rɨránáyɨ́, ‘Gorɨxo rɨ́á anɨŋɨ́ wearɨŋɨ́yo nikeaárɨnɨgɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ sɨŋwɨ́yi nɨyónɨrɨ emɨ morɨ́ɨnɨ. E ninɨrɨ́náyɨ́, rɨ́nɨŋɨ́ xwé nɨsinɨrɨ aiwɨ sɨŋwɨ́ wɨ́onɨ anɨŋoxɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́pɨ anɨŋɨ́ ŋwearɨ́a nánɨ nɨmearɨ́náyɨ́ ayɨ́ ananɨrɨnɨ. Mɨyónɨpa nerɨ sɨnɨ sɨŋwɨ́ nɨwaúnɨ tɨ́nɨ anɨŋánáyɨ́, Gorɨxo rɨ́áyo nɨsikeaárɨrɨ́ná ayɨ́ naŋɨ́manɨ.

Ewayɨ́ ikaxɨ́ sipɨsipɨ́ wo anɨ́nɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

10“Niaíwɨ́ onɨmiá rɨpia bimɨ peayɨ́ mɨwianɨpanɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ, ‘Aŋɨ́najɨ́ apiamɨ awí mearoarɨgɨ́áyɨ́ aŋɨ́namɨ Gorɨxoyá sɨ́mɨmaŋɨ́mɨnɨ ŋweaarɨŋagɨ́a nánɨ peayɨ́ wí mɨwianɨpanɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 11Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá imónɨŋáonɨ ámá ɨ́wɨ́ néra nuro anɨŋɨ́ ikeamónanɨro yarɨgɨ́áyo nánɨ pɨ́á nerɨ yeáyɨ́ uyimɨxemeámɨnɨrɨ bɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 12O xɨxewisɨ́ ikaxɨ́ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segɨ́ dɨŋɨ́ arɨrerɨnɨ? ‘Ámá wo xegɨ́ sipɨsipɨ́ 100 eŋáná wo anɨ́náná bɨ́bɨ 99 eŋɨ́pɨ dɨ́wɨ́yo nɨwárɨmɨ nurɨ wɨ́o nánɨ pɨ́á mepa enɨgɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ pɨ́á enɨŋoɨ. 13Ámɨ rɨxa nɨmearɨ́náyɨ́ nepa seararɨŋɨnɨ. Yayɨ́ sipɨsipɨ́ 99 manɨ́nɨŋɨ́pɨ nánɨ winarɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ winɨnɨ́ámanɨ. Anɨ́nɨ́o nánɨ aga yayɨ́ seáyɨmɨ dánɨ winɨnɨ́árɨnɨ. 14Segɨ́ ápo, aŋɨ́namɨ ŋweaŋoyɨ́ enɨ ‘Niaíwɨ́ onɨmiá apia yapɨ imónɨgɨ́áyɨ́ wí oanɨ́nɨ́poyɨ.’ mɨyaiwinɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Segɨ́ wo ɨ́wɨ́ síánáyɨ́, re éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

15O re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nionɨ nɨnɨxɨ́dɨro nánɨ rɨrɨxɨ́meá imónɨŋɨ́yɨ́ wo ɨ́wɨ́ sikáránáyɨ́, joxɨ nurɨ xegɨ́pɨ ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná joxɨ dɨxɨ́pɨ nɨwímearɨ ɨ́wɨ́ xɨ́o sikárɨ́ɨ́pɨ nánɨ yumɨ́í yarɨŋɨ́ wirɨ́ɨnɨ. O arɨ́á síánáyɨ́ joxɨ naŋɨ́ wimɨxɨ́agɨ nánɨ sɨnɨ rɨrɨxɨ́meá imónɨŋɨ́yɨ́ wónɨŋɨ́ nimónɨrɨ enɨŋoɨ. 16E nerɨ aí joxɨ arɨ́á mɨsipa yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́náyɨ́, ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nerɨ ámá wa re rɨpɨ́rɨ nánɨ, ‘None enɨ o yarɨŋɨ́ wíáná o “Oweoɨ, nionɨmanɨ.” rarɨŋagɨ arɨ́á wíwɨnɨ.’ rɨpɨ́rɨ nánɨ ámá waúmɨranɨ, womɨranɨ, nɨwirɨmeámɨ nurɨ obaxoyɨ́né ámɨ yarɨŋɨ́ wirɨ́ɨnɨ. 17O sɨnɨ arɨ́á mɨseaipa yarɨŋagɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrɨ́náyɨ́, ámá nionɨyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo áwaŋɨ́ urɨrɨ́ɨnɨ. Ayo enɨ arɨ́á mɨwipa yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́náyɨ́, re yaiwíɨ́rɨxɨnɨ, ‘Sɨnɨ nɨrɨxɨ́meáo wí mimónɨnɨ. Rɨxa émáyɨ́nɨŋɨ́ imónɨrɨ ámá takisɨ́ nánɨ nɨgwɨ́ nearáparɨgɨ́áwánɨŋɨ́ imónɨrɨ nerɨ wí eŋónɨŋɨ́ imónɨnɨ.’ yaiwíɨ́rɨxɨnɨ. 18Nepa seararɨŋɨnɨ. Seaiepɨsarɨŋáoyɨ́né xwɨ́áyo re dánɨ ‘Ayɨ́ sɨpírɨnɨ.’ ránáyɨ́, Gorɨxo aŋɨ́namɨ dánɨ enɨ soyɨ́né sɨnɨ mɨrɨpa eŋáná o xámɨ ‘Ayɨ́ sɨpírɨnɨ.’ rɨnɨ́árɨnɨ. Soyɨ́né re dánɨ ‘Ayɨ́ ananɨrɨnɨ.’ ránáyɨ́, Gorɨxo xámɨ émɨ dánɨ enɨ ‘Ayɨ́ ananɨrɨnɨ.’ rɨnɨ́árɨnɨ. 19Rɨpɨ enɨ seararɨŋɨnɨ. Xwɨ́á tɨ́yo dánɨ soyɨ́néyá waú amɨpí wí nánɨ dɨŋɨ́ axɨ́pɨnɨ nɨmori gɨ́ ápo, aŋɨ́namɨ ŋweaŋomɨ yarɨŋɨ́ axɨ́pɨnɨ wíáná o arɨ́á nɨwirɨ xɨxenɨ e wimɨxɨyinɨ́árɨnɨ. 20Ámá nionɨyá imónɨgɨ́áyɨ́ waúnɨranɨ, waú wonɨranɨ, nionɨ seáyɨ e nɨmeanɨro nánɨ awí eánáná nionɨ áwɨnɨ e ŋweámɨ́á eŋagɨ nánɨ wigɨ́ dɨŋɨ́ axɨ́pɨ nɨmoro yarɨŋɨ́ wiarɨgɨ́ápɨ gɨ́ ápo arɨ́á nɨwirɨ xɨxenɨ wimɨxɨyinɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Yokwarɨmɨ́ anɨŋɨ́ minɨ́ owiípoyɨnɨrɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

21Íná Pitao nɨbɨrɨ Jisasomɨ yarɨŋɨ́ re wiŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, ámá joxɨ nɨrɨxɨ́dɨrɨ nánɨ negɨ́ nɨrɨxɨ́meá wo ɨ́wɨ́ ararɨ nikáránáyɨ́, nionɨ enɨ xɨxenɨ xɨ́o nikárɨ́ɨ́pa yokwarɨmɨ́ wiimɨ́árɨnɨ? ‘Ɨ́wɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú nikárɨ́ɨ́pɨ nánɨ yokwarɨmɨ́ nɨwiimáná eŋáná ámɨ wínɨ nikáráná yokwarɨmɨ́ wiipaxɨ́ menɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urɨ́agɨ 22Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú apɨnɨ yokwarɨmɨ́ wiíánáyɨ́, ‘Ayɨ́ Apánɨrɨnɨ.’ rɨrɨmɨméɨnɨ. Joxɨ anɨŋɨ́ minɨ́ yokwarɨmɨ́ wiirɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 23“Ámá Gorɨxo xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ umeŋweanɨ́áyɨ́ anɨŋɨ́ minɨ́ yokwarɨmɨ́ wiíɨ́rɨxɨnɨrɨ rɨ́a neararɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayɨ́ ikaxɨ́ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo, aŋɨ́namɨ meŋweaŋo, o mɨxɨ́ ináyɨ́ wo xegɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́ wamɨ nɨgwɨ́ nɨwirɨ ‘Idáná awayá niapɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ nɨwimáná nɨŋweaŋɨsáná re eŋónɨŋɨ́ imónɨnɨ. O ‘Emá ayá wí rɨxa múroŋɨ́rɨnɨ. Agwɨ awa nɨbɨro awayá oniapɨ́poyɨ.’ ráná 24awa nɨbɨro xɨ́oyá urápɨgɨ́ápɨ nánɨ awayá mɨnɨ nɨwirɨ́ná wo xɨ́oyá nɨgwɨ́ xwé ayá wí K10,000,000 urápɨŋo enɨ nɨbɨrɨ aiwɨ 25xɨ́oyá xɨxenɨ e mɨwipaxɨ́ eŋagɨ nánɨ mɨxɨ́ ináyo xegɨ́ wɨ́amɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nionɨ nɨgwɨ́ meámɨ nánɨ oyá iyɨ́á ɨ́á amɨpí nurápɨrɨ ámá wíyo bɨ́ époyɨ. O enɨ xiepí tɨ́nɨ niaíwɨ́ tɨ́nɨ ámá wayá xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiipɨ́rɨ́a nánɨ bɨ́ nero nɨgwɨ́pɨ nɨmeámɨ nɨbɨro niapɨ́poyɨ.’ uráná 26K10,000,000 urápɨŋo mɨxɨ́ ináyoyá agwɨ́ rɨwámɨ dánɨ xwɨ́áyo nɨpɨ́kínɨmearɨ waunɨ́ nikárɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nɨgwɨ́ niapɨŋɨ́pɨ nánɨ sɨnɨ dɨŋɨ́ nɨkwɨ́rorɨ yarɨŋɨnɨ. Rɨ́wéná nánɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweáɨrɨxɨnɨ. Nɨnímeááná joxɨ niapɨŋɨ́pa xɨxenɨ siapɨmɨ́árɨnɨ.’ urɨ́agɨ 27mɨxɨ́ ináyo wá nɨwianɨrɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nɨgwɨ́ nionɨ siapɨŋápɨ nánɨ dɨŋɨ́ peá móɨnɨ. Joxɨ ananɨ uɨ.’ urɨ́agɨ aiwɨ 28omɨŋɨ́ wiiarɨŋo nɨpeyearɨ xegɨ́ wɨ́o ‘Rɨ́wéná oyá enɨ xɨxenɨ niapɨ́wɨnɨgɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ K100 wiŋomɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrɨ ɨ́á nɨxerɨ siŋwɨ́ ɨ́á nɨyámɨxɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Joxɨyánɨ rɨxa xɨxenɨ niapɨmɨnɨrɨ rɨyarɨŋɨnɨ?’ urɨ́agɨ 29xegɨ́ omɨŋɨ́ nawínɨ wiiarɨgɨ́ío xwɨ́áyo nɨpɨ́kínɨmearɨ waunɨ́ rɨxɨŋɨ́ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nɨgwɨ́ joxɨ niapɨŋɨ́pɨ nánɨ sɨnɨ dɨŋɨ́ nɨkwɨ́rorɨ yarɨŋɨnɨ. Rɨ́wéná nánɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweáɨrɨxɨnɨ. Nɨnímeááná joxɨ niapɨŋɨ́pa xɨxenɨ siapɨmɨ́árɨnɨ.’ urɨ́agɨ aí 30wɨ́o ‘Rɨ́wéná niapɨ́wɨnɨgɨnɨ.’ mɨwimónɨ́agɨ ɨ́á nɨxɨrɨmɨ nurɨ gwɨ́ aŋɨ́yo nɨŋwɨrárɨrɨ porisɨ́yo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nɨgwɨ́ nionɨ wiŋápa xɨxenɨ niapáná ananɨ íkweawárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.’ urɨ́agɨ 31mɨxɨ́ ináyoyá omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́á wɨ́a o e yarɨŋagɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨro ayá winɨ́agɨ nuro o éɨ́pɨ nánɨ mɨxɨ́ ináyomɨ áwaŋɨ́ uráná 32mɨxɨ́ ináyo ‘Omɨŋɨ́ niiarɨŋo obɨnɨ.’ nurɨrɨ omɨ rɨxa nɨwirɨmeámɨ báná o re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Joxɨ omɨŋɨ́ niiarɨŋɨ́ sɨpíoxɨnɨ, joxɨ waunɨ́ rɨxɨŋɨ́ nɨrɨ́agɨ nánɨ nɨgwɨ́ ámɨ oyá niapɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ siapɨŋápɨ nánɨ dɨŋɨ́ peá rɨmoíagɨ aiwɨ ámɨ joxɨ omɨŋɨ́ niiarɨgɨ́í wɨ́omɨ pí wikárɨ́ɨnigɨnɨ? 33Nionɨ ayá nɨrɨrɨmɨxɨrɨ “Dɨxɨ́ nɨgwɨ́ xe owenɨ.” rɨrɨ́agɨ aiwɨ joxɨ pí nánɨ dɨxɨ́ wɨ́omɨ ayá murɨmɨxɨpa éɨnigɨnɨ?’ nurɨrɨ 34wikɨ́ wónɨ́agɨ omɨ ɨ́á nɨxerɨ porisɨ́yo mɨnɨ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nɨgwɨ́ nionɨ wiŋápa xɨxenɨ niapɨnɨ́e nánɨ iwaŋɨ́ nɨmépéa úɨ́rɨxɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ.” Jisaso ewayɨ́ xwɨyɨ́á e nurɨmáná 35xegɨ́ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nionɨ nɨnɨxɨ́dɨro nánɨ segɨ́ sérɨxɨ́meá imónɨgɨ́áyɨ́ ɨ́wɨ́ seaikárɨ́ápɨ yokwarɨmɨ́ mɨwiipa nerónáyɨ́, mɨxɨ́ ináyo xegɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨŋɨ́ sɨpíomɨ wiŋɨ́pa Gorɨxo enɨ axɨ́pɨ e seainɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index