Chwilio ffurf

Jono 2

Aga iniɨgɨ́ iniɨgɨ́ wainɨ́ oimónɨrɨ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Sɨ́á wɨyaú pwéáná Gariri pɨropenɨsɨ́yo aŋɨ́ bɨ xegɨ́ yoɨ́ Kenaɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ ámá wo apɨxɨ́ meaarɨŋagɨ nánɨ aiwá apɨ nimɨxɨro yarɨ́ná Jisasomɨ xɨnáí aŋɨ́ ayo ŋweaŋáná 2omɨ tɨ́nɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋowamɨ tɨ́nɨ urepeárɨ́á eŋagɨ nánɨ awa enɨ nɨbɨro ŋweaŋáná re eŋɨnigɨnɨ. 3Ámá aiwá apɨ nánɨ awí eánɨ́áyɨ́ iniɨgɨ́ wainɨ́ nɨ́nɨ nowáráná Jisasomɨ xɨnáí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Íwe, wainɨ́ nɨ́nɨ rɨxa nowáráoɨ. Bɨ sɨnɨ mɨwenɨnɨ.” urɨ́agɨ 4Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ineyɨ, jíxɨ nionɨ pí oenɨrɨ nɨrarɨŋɨnɨ? Nionɨyá eŋɨ́ eánɨŋɨ́ sɨŋánɨ imónɨnɨyɨ́ rínámanɨ.” urɨ́agɨ 5xɨnáí ámá aiwá nɨxero yaŋɨ́ wiarɨgɨ́áwamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “O pí pí searɨ́ɨ́yɨ́ xɨxenɨ xɨ́dɨ́poyɨ.” urɨ́agɨ 6Jisaso sɨ́ŋá tɨ́nɨ xwárɨ́á sɨxɨ́ imɨxɨnɨŋɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ wo —Apɨ wánɨ wánɨ iwajɨ́á nerɨ́ná 100 ritá iwajɨ́á epaxɨ́pɨrɨnɨ. Judayɨ́ wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nerɨ́ná Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ amɨpí wé rónɨgɨ́á imónanɨro igwɨ́á wímoarɨgɨ́ápa yanɨrɨ yarɨgɨ́ápɨrɨnɨ. Jisaso sɨxɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ wo apɨ weŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 7ámá aiwá yaŋɨ́ wiarɨgɨ́áwamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Iniɨgɨ́ niwiro iwajɨ́á nerɨ́ná magwɨ́ époyɨ.” urɨ́agɨ awa aga iniɨgɨ́ iwajɨ́á neróná magwɨ́ imɨmɨ́ yáráná 8o awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwárɨ́á sɨxɨ́ tɨ́yo dánɨ niwiro nɨmeámɨ nuro seáyɨ́ wiarɨgɨ́oyɨ́né seáyɨ e seaimónɨŋomɨ mɨnɨ wípoyɨ.” urɨ́agɨ awa nɨmeámɨ nuro mɨnɨ wíáná 9seáyɨ́ wiarɨgɨ́áwamɨ bosɨ́ umiearɨŋo aga iniɨgɨ́ rɨxa wainɨ́ imónɨ́ɨ́pɨ gɨ́gɨ́ nerɨ —O awa iwíɨ́e nánɨ majɨ́á nerɨ aiwɨ aiwá yaŋɨ́ wiarɨgɨ́áwa nɨjɨ́árɨnɨ. O gɨ́gɨ́ nerɨ apɨxɨ́ meaarɨŋomɨ “Eɨnɨ.” nurɨrɨ 10re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá nɨ́nɨ iniɨgɨ́ wainɨ́ yaŋɨ́ nɨwia nuróná re yarɨgɨ́árɨnɨ. Xámɨ awiaxɨ́pɨ yaŋɨ́ nɨwia núɨsáná ámá wainɨ́ apɨ rɨxa nɨnɨmáná eŋáná naŋɨ́ onɨmiápɨ imónɨŋɨ́pɨ yaŋɨ́ nɨwia warɨgɨ́árɨnɨ. E yarɨgɨ́á eŋagɨ aiwɨ joxɨ e méɨnɨ. Joxɨ xámɨ wainɨ́ naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ yaŋɨ́ nɨneaiapɨrɨ aiwɨ wainɨ́ aga awiaxɨ́pɨ yómɨŋɨ́ nɨmerɨ agwɨnɨ neaiaparɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 11Jisaso Gariri pɨropenɨsɨ́yo aŋɨ́ Kenayo nɨŋwearɨ́ná emɨmɨ́ apɨ iwamɨ́ó nɨwíwapɨyirɨŋɨ́pimɨ dánɨ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ xɨ́o imónɨŋɨ́pɨ sɨwá winarɨ́ná xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨro dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́awixɨnɨ.

12E nemo aŋɨ́ xegɨ́ yoɨ́ Kapaneamɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ nánɨ nɨwerɨ xegɨ́ xɨnáí tɨ́nɨ xexɨrɨ́meáowa tɨ́nɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa tɨ́nɨ enɨ nawínɨ nɨwero e sɨ́á árɨ́nɨ́ wí wegɨ́awixɨnɨ.

Jisaso aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ nɨpáwirɨ eŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

13Jisaso sɨ́á Aŋɨ́najo Neamúroagoɨ rɨnɨŋɨ́yi aŋwɨ e imónɨŋáná Jerusaremɨ nánɨ nɨyoarɨ 14aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ ákɨŋáyo nɨpáwirɨ wenɨŋɨ́ éɨ́yɨ́ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Nɨgwɨ́ nánɨ wa burɨmákaú bɨ́ ero sipɨsipɨ́ bɨ́ ero xawiówɨ́ bɨ́ ero yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ nɨgwɨ́ senisɨ́ wiarɨgɨ́áwa enɨ éɨ́ nɨŋwearo yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ re eŋɨnigɨnɨ. 15Sámí nɨmearɨ sɨkwɨ́á nɨyírearɨ́ná sipɨsipɨ́ tɨ́nɨ burɨmákaú tɨ́nɨ mɨxɨ́ xɨ́dowárɨrɨ xiáwowamɨ enɨ mɨxɨ́ xɨ́dowárɨrɨ nɨgwɨ́ senisɨ́ yarɨgɨ́áwayá nɨgwɨ́pɨ nɨmearɨ emɨ noyaxɨmorɨ wigɨ́ íkwiaŋwɨ́ enɨ mɨwiárorɨ nemáná 16xawiówɨ́ bɨ́ yarɨgɨ́áwamɨ mɨxɨ́ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨmeámɨ úpoyɨ. Aŋɨ́ gɨ́ ápoyá riwá makerɨ́á aŋiwánɨŋɨ́ pí nánɨ imɨxarɨŋoɨ?” urɨ́agɨ 17xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa Bɨkwɨ́yo rɨ́wamɨŋɨ́ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ winɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Ápoxɨnɨyá aŋiwámɨ píránɨŋɨ́ éɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨ́mɨ́ nɨxeadɨ́pénɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ mɨyɨ́óyo urɨ́kwínarɨŋɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ winɨŋɨnigɨnɨ. 18Judayɨ́ ámɨnáowa Jisaso éɨ́pɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨro mɨxɨ́ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Nene ‘E epaxorɨ́anɨ?’ siaiwianɨ nánɨ emɨmɨ́ bɨ rɨxa rɨneaíwapɨyarɨŋɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 19Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyɨ́né aŋɨ́ riwá pɨneápoyɨ. E nerɨ́náyɨ́, nionɨ ámɨ sɨ́á wɨyaú wɨyimɨ mɨrɨmɨ́árɨnɨ.” urɨ́agɨ 20Judayɨ́ ámɨnáowa re urɨgɨ́awixɨnɨ, “None aŋɨ́ riwá mɨrarɨ́ná xwiogwɨ́ 46 neamúroŋiwárɨnɨ. Joxɨ ananɨ sɨ́á wɨyaú wɨyimɨ mɨrɨpaxoxɨranɨ?” urɨ́agɨ́a aiwɨ 21o e nurɨrɨ́ná ewayɨ́ ikaxɨ́ xewanɨŋo nánɨ nɨrɨrɨ e urɨŋɨnigɨnɨ. 22Ayɨnánɨ rɨ́wéná Jisaso Gorɨxoyá dɨŋɨ́yo dánɨ pɨyɨ́ weŋe dánɨ nɨwiápɨ́nɨmeámáná eŋáná wiepɨsarɨŋowa ewayɨ́ ikaxɨ́ xɨ́o aŋiwá nánɨ urɨnɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨwinɨrɨ “Bɨkwɨ́yo xɨ́o nánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xwɨyɨ́á xɨ́o rɨnɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ neparɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́awixɨnɨ.

Jisaso ámá nɨ́nɨ xwioxɨ́yo dánɨ yaiwiarɨgɨ́ápɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

23Sɨ́á Aŋɨ́najo Neamúroagoɨ rɨnɨŋɨ́yi nánɨ aiwá imɨxarɨgɨ́íná Jisaso sɨnɨ Jerusaremɨ nɨŋwearɨ́ná emɨmɨ́ yarɨŋagɨ ámá obaxɨ́ e ŋweagɨ́áyɨ́ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨro omɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro apaxɨ́ mé “Orɨ́anɨ?” yaiwiarɨŋagɨ́a aiwɨ 24xewanɨŋo nepaxɨŋo nimónɨrɨ sɨŋánɨ “Onɨrɨnɨ.” nɨrɨrɨ áwaŋɨ́ mɨrowiároŋɨnigɨnɨ. O ámá nɨ́nɨ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨŋo eŋagɨ nánɨ áwaŋɨ́ mɨrowiároŋɨnigɨnɨ. 25Ámá wigɨ́ yaiwiarɨgɨ́ápɨ xwioxɨ́yo adadɨ́ nɨwirɨ nɨjɨ́á imónɨŋo eŋagɨ nánɨ wí ámá nɨbɨro apɨ nánɨ áwaŋɨ́ urɨpaxomanɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index